Moje místo je v Tišnově, říká starosta Dospíšil

Moje místo je v Tišnově, říká starosta Dospíšil

Zhruba před dvěma roky jsem se ucházela o post asistentky starosty. U pohovoru mě zaujal jeden z úkolů; uchazečky dostaly na papíře abecedu a ke každému písmenu měly dopsat slovo, které se jim vybaví ve spojitosti s veřejnou správou, městskou samosprávou… Abecedu jsem si připravila i pro starostu Tišnova Jiřího Dospíšila.

Antipatie/Alergie – Na co nebo na koho jste alergický?
Pokud vím, alergií v medicínském smyslu slova naštěstí netrpím. Ale tak jako každému i mně leccos vadí – nejvíce asi nespravedlnost a sobeckost.

Budoucnost – Jak vidíte budoucnost našeho města?
Přál bych si, aby to bylo klidné, čisté a bezpečné místo, pohodové pro život. Město, kde jsou vyřešeny základní problémy spojené s infrastrukturou a kde funguje spolkový život tak bohatě jako nyní. Zkrátka, kde žijí spokojení obyvatelé, kteří se sami zapojují do dění ve městě a spoluutváří budoucnost města.

Cestování – K létu patří cestování. Dovolená. Kam rád cestujete a s kým?
V létě cestuji s rodinou. Letos jsme byli společně se spřátelenými rodinami v Krušných horách, které nás příjemně překvapily. A pak si tradičně užíváme týden na chalupě na Vysočině, kde je nádherná příroda a klid. To je pro mě balzám.

Domov – Před rokem se v Tišnově uskutečnilo dotazníkové šetření názorů obyvatel města. Ze 600 obyvatel se ve městě žije dobře 75 procentům, špatně 6 procentům. Co je dle Vás největší problém Tišnova?
Naše město se nepotýká s žádným vážným problémem, výstup z dotazníku je toho důkazem. V optimální kondici není dopravní infrastruktura, v této oblasti bude stále na čem pracovat. A myslím, že neleníme. Co se nám nedaří a na čem bychom měli zapracovat, je péče o vzhled města. Žijeme v krásném a zeleném městě, ale přál bych si, aby bylo čistší a ještě hezčí. Bojujeme však s nedostatkem pracovníků v oblasti úklidu a údržby. Vytvořili jsme sice další místa, ale nedaří se nám je obsadit kvalitními pracovníky. Na trhu práce prostě nejsou. Trápí mě však i to, že jsme zpohodlněli a o svoje nejbližší okolí se staráme pramálo. Dříve bylo zvykem, že si před svým domem každý zametl, v zimě posypal, dnes už ta povinnost ze zákona není… A je to znát. Je však iluze, že se za nás o vše postarají pracovníci města.

Energie – Co Vám nejvíce ubírá energii a jak ji dobíjíte?
Těžký (ale potřebný) je boj s lidskou hloupostí a negativismem. Energii si úspěšně dobíjím především sportem – v létě jezdím na horském kole a přes zimu závodně hraji stolní tenis za místní klub.

Film – Jaký film máte nejraději a proč?
Televizi moc neprožívám, nicméně mým nejoblíbenějším filmem je Vykoupení z věznice Shawshank. Je to skvěle ztvárněný příběh s výborným hereckým obsazením – o přátelství a naději. A já si také myslím, že naděje je ta nejlepší věc na světě!

Gastronomie – Jakou zahraniční kuchyni máte nejraději? Vaříte?
V jídle nejsem vybíravý a chutná mi skoro všechno. Jsou pouze dvě jídla, která nemusím, a to rýžový nákyp a fazolky na smetaně. Vařím občas a rád, nejlépe mi jde asi guláš.

Historie – Kdybyste žil v jiné historické době, která by to byla?
Nepřemýšlel jsem nad tím, jsem maximálně spokojen v současnosti. Občas si spíše představuji, jak by mohla vypadat budoucnost našich dětí.

Charakter – Je to jako ve sportu, kvalita hráčů se nepozná, když se rozpinkávají, ale až ve hře samotné. Podle toho, jak reagují na kritické situace. Jak byste popsal náladu v zastupitelstvu?
V koalici je atmosféra velmi dobrá. Pokud jde o ostatní zastupitele, je na nich, jak hodlají čtyři roky fungovat – zda přiloží ruku k dílu, či si budou „hrát na politiky“. My se snažíme pracovat naplno, být zcela otevření a poskytovat maximum informací. Upřímně řečeno, atmosféra na posledních zasedáních zastupitelstva nebyla podle mých představ a je to škoda. Vážím si každého slušného a pracovitého člověka, obzvláště pak těch, kteří vedle svého zaměstnání a rodinného života jsou ochotni udělat pro své město něco navíc. A mám radost, že takových lidí je tu spousta! Práce zastupitele je jednou z možností, jak se veřejně angažovat. Je to časově náročné a v dnešní době nevděčné. Přál bych si, aby zastupitelé požívali více respektu a úcty, protože si to bezpochyby zaslouží.

Investice – Jaké projekty jsou v Tišnově nejzásadnější pro aktuální volební období?
Největšími letošními akcemi jsou rekonstrukce a modernizace kuchyně v ZŠ nám. 28. října za 17 mil. Kč a rekonstrukce bytového domu Na Mlékárně za 12,5 mil. Kč. Na obě akce se nám podařilo získat více než 20 mil. Kč na dotacích. Začneme stavět smuteční síň na novém hřbitově a pro příští rok je v plánu také vybudování parkoviště u nádraží (mezi Albertem a sídlem firmy Mouka), čímž by došlo k rozšíření počtu parkovacích míst na 109 a dále by vzniklo 28 stání pro jízdní kola. Pracovníci odboru investic dále pracují mj. na projektu parku a nové MŠ Na Honech, před spuštěním je architektonická soutěž revitalizace náměstí Míru. Připravují se rekonstrukce dalších ulic a také revitalizace sídliště Květnice. Tyto plány a také informace z nedávno dokončených a probíhajících akcí zveřejňujeme na webu www.promeny-tisnova.cz, tak se každý občan může podívat. Pochvalu za dobrou práci zaslouží první místostarosta Karel Souček, jenž má oblast investic na starosti.

Jízda – Tišnov má na svém území jedny z posledních silnic dlážděných kostkami, o jejichž stavu si každý myslí své. Jaké vyvíjíte aktivity, aby se to změnilo?
Těší mne, že se po dlouhých letech podařilo zrekonstruovat ulici Brněnskou. Ještě jednou díky všem za trpělivost! Další velká akce – rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská zatím bohužel zůstává s otazníkem. Akce je vyprojektována a povolena, město je připraveno, včetně finančních prostředků. Čekáme jen na Správu a údržbu silnic, potažmo na Jihomoravský kraj, v jehož vlastnictví je vozovka. Pozitivně hodnotíme, že byly opraveny silnice Tišnov–Drásov a Tišnov–Deblín, ale tyto „tišnovské kostky“ jsou skutečně ostudou kraje. Přáli bychom si, aby tato investice byla zahájena co nejdříve, ale není to v naší moci. Nezbývá než pokračovat v jednáních s vlastníkem komunikace, tedy Jihomoravským krajem.

Koníčky – Jaké máte koníčky?
K jízdě na kole a ping-pongu, jimiž si „čistím hlavu“, zmíním ještě zahrádku či přírodu obecně. Matka příroda je mocná čarodějka.

Lidé – Z dotazníkového šetření též vyplynulo, že lidem ve městě nejvíce chybí možnosti nakupování, volají po vybudování dalšího obchodního centra anebo po zřízení obchodu v severní části města. Jak to vypadá v této záležitosti?
Jeden obchodní řetězec nyní pracuje na projektu obchodního centra, ale netýká se to severní části města. Uvědomujeme si, že prodejna potravin v lokalitě Na Honech chybí. Pro řetězce to však není lukrativní lokalita vzhledem k malé spádovosti. Spíše se domníváme, že by město mohlo být výhledově nápomocno ke vzniku nějaké menší prodejny potravin, eventuálně nějakých jiných drobných služeb v této lokalitě.

Motto – Máte nějaké moudro či motto, které Vás provází životem?
Ani ne. Snažím se chovat tak, jak mě vychovali mí rodiče – tj. slušně a nemyslet jen na sebe.

Nadání – Dle politologa Vladimíra Srba musíte mít na politiku nadání, povolání vás k postu starosty nepředurčuje. Co by starostovi nemělo podle Vás chybět?
Napadají mě dvě „P“. Jedno „P“ jako pracovitost. Měl by mít jakýsi vnitřní motor, vizi a umět „fachčit“, jak říkával pan starosta Fruhwirt, jehož vnitřní energii dodnes obdivuji. Druhé „P“ je pokora. K tomu patří schopnost komunikovat s lidmi, vyslechnout jiný názor, přijmout kritiku. Neměl by se „tetelit“ funkcí samotnou. Měl by k ní přistupovat tak, že je mu občany dočasně propůjčena. Pro mě osobně je „starostování“ velká čest.

Okolí – Tišnov netvoří jen samotné město, ale i místní části. Jaká je spolupráce s osadními výbory?
V roce 1990 se čtyři menší obce – Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov rozhodly stát místními částmi Tišnova. A je fajn, že zde v poslední době vznikly osadní výbory. Místní obyvatelé vybrali své zástupce, kteří přicházejí s nápady a jsou aktivní v tom, co by město mohlo pro místní část udělat. Snažíme se v rámci možností vycházet vstříc a vážím si toho, jakým způsobem s nimi kolega, místostarosta Václav Šikula komunikuje.

Podchod – Jak to vypadá s úpravou podchodu i nástupišť vlakového nádraží?
Vlakové nádraží je jednou z vizitek města. Jsem rád, že se vymaloval podchod, ale aktuální stav nejbližšího okolí tišnovského nádraží by mohl být rozhodně lepší. Když někdo přijede do Tišnova vlakem, první dojem není optimální. Spoléhali jsme na rekonstrukci železniční stanice v Tišnově, kterou Správa železniční dopravní cesty plánuje. Aktuální zprávy jsou takové, že se tato investice zřejmě odsouvá. I tato otázka je tedy dobrým podnětem k tomu, abychom jednali se SŽDC o zlepšení situace.

Quo vadis – Kam kráčíte? Máte ambice do vyšší politiky?
Byl jsem osloven několikrát v minulosti i nyní před krajskými volbami, ale tyto ambice nemám. Myslím si, že moje místo je v Tišnově, a chci se našemu městu věnovat naplno. Člověk by měl také znát své hranice. Prostě, jak říká jeden můj kamarád, „nepřepřáhnout nápřah“.

Rada – Ke komu si chodíte pro radu?
Nejdůležitější životní oporou je mi moje manželka Lucie. Pokud jde o pracovní oblast, pak osob, s nimiž konzultuji určité záležitosti, je celá řada. Je tu spousta chytrých a aktivních lidí. Zajímá mne i názor pracovníků úřadu, který pod vedením paní tajemnice funguje, myslím, skvěle. A velmi si vážím toho, že se o problémech města můžeme naprosto otevřeně bavit s těmi kolegy ze zastupitelstva, s nimiž jsme se dohodli na spolupráci. Není to totiž samozřejmost.

Strategie – K čemu slouží strategický plán rozvoje města a je potřebný?
Některá města strategický plán mají, jiná ne. Náš nový strategický plán na období 2021–2025 schválilo zastupitelstvo města na červnovém zasedání. Zachycuje hlavní problémy města a stanoví možná řešení. Měli bychom přece vědět, co nás v jednotlivých oblastech trápí a jaké kroky vedou k tomu, aby se situace zlepšila, že? Vedle územního plánu jej považuji za základní dokument, který je de facto plánem činností zaměřených na dosažení cílů. Za touto strohou definicí je třeba vidět i proces jeho tvorby, do něhož byli zapojeni obyvatelé města prostřednictvím dotazníkového šetření a také několika odborných pracovních skupin.

Tolerance – Co jste a nejste ochoten tolerovat v pracovním životě?
Jak se zpívá v jedné písničce skupiny Elán: „Bez chýb nieje nik!“ Jsem schopen tolerovat chyby, pokud nejsou úmyslné. Nemám pochopení pro to, když se stejná chyba opakuje. Nikdo není dokonalý, ale je třeba si chybu přiznat, co nejrychleji ji napravit a samozřejmě se z ní poučit.

Učitel – Kromě rodičů formují naši osobnost i učitelé ve škole. Měl jste nějakého oblíbeného?
Vždy jsem měl raději ty přísné, ale spravedlivé učitele. Vzpomínám zvláště na své třídní učitele ze základní školy – paní učitelky Matyskovou, Antošovou a Záviškovou a také paní učitelku Siglovou a pana ředitele Hořejše. Byly to přirozené autority, které vyžadovaly kázeň, ale uměly pochopit i nějakou legraci a občas udělat gesto. Dodnes si jich moc vážím.

Volby – Jste pro přímou volbu starosty?

Vycházím ze srovnání volebního systému u nás a na Slovensku, kde je primátor neboli starosta volen přímo. Může však dojít k tomu, že zastupitelstvo není naladěno na stejnou notu a pak spolu paradoxně čtyři roky bojují, což pro město není dobré. Myslím si, že náš systém, kdy se zastupitelstvo shodne na vytvoření koalice a na obsazení pozic v radě města, je lepší a skýtá záruku, že koalice bude čtyři roky táhnout za jeden provaz. Nejsem tedy příznivcem přímé volby starostů.

 Závěr – A slovo starosty na závěr?

Doufám, že si všichni užili dovolenou, přes léto si dostatečně odpočinuli od pracovních starostí a že děti prožily pohodové prázdniny plné zážitků. Budu rád, když budete, milí Tišnováci, dění kolem sebe nadále sledovat. Těším se na vaše postřehy a náměty. Jsme tu totiž pro vás!

 

Zlata Ptáčková

Foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: