Mobilní pódium pro obce svazku Tišnovsko

Mobilní pódium pro obce svazku Tišnovsko

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko v rámci realizace společných projektů pro své obce pořídilo v roce 2018 mobilní pódium o rozměrech 8 x 5 metrů bez zastřešení. Letos se nám podařilo díky finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pořídit zastřešení ke stávajícímu mobilnímu pódiu. Projekt s názvem Zastřešení mobilního pódia pro obce Tišnovska byl podpořen z dotačního programu PRV JMK 2019 v částce 250.000 Kč. Zastřešení je z kvalitní pevné hliníkové konstrukce obloukového tvaru značky LITEC.

A co nás vedlo k tomu pořídit kompletní mobilní pódium? Hlavním důvodem je zajištění zázemí pro kulturní a společenské akce pro členské obce DSO Tišnovska. Některé z nich mají nízký počet občanů, a i přesto pořádají mnoho kulturně společenských aktivit pro občany a turisty bez adekvátního a bezpečného zázemí v průběhu celého roku. Kromě toho je tu již tradičně každoroční pořádání třídenního multižánrového kulturního festivalu našim svazkem s názvem „TyJáTr FEST“ na Tišnovsku. Hlavní roli má na festivalu hudba, tanec, divadlo a zpěv, tedy široká paleta umělecké činnosti ochotnických a dobrovolných spolků a skupin představujících se pokaždé v jiné obci našeho regionu. Důvodem je tedy nutnost a potřeba podpory obcí, které nemají ve svých obecních rozpočtech dostatek finančních prostředků, aby si na pořádání svých akcí a různých aktivit několikrát ročně půjčovali rozměrná a pevná podia se zastřešením z velkých měst nebo drahých firem. Proto se obce svazku Tišnovsko rozhodly společně zapojit do pořízení zastřešeného mobilního pódia, které nabídne všem zapojeným využití kompletní sestavy o rozměru 8 x 6 metrů pro své společenské, svazkové, sportovní, environmentální a kulturní akce.

Magda Bednářová, specialista na rozvoj mikroregionu DSO Tišnovsko

Foto: archiv DSO Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: