Ohlédnutí za děním v Gymnázium Tišnov

Ohlédnutí za děním v Gymnázium Tišnov

Návštěva v Seredi
30. květen 2019 byl dnem dlouho připravované návštěvy partnerské školy Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi. Tentokrát se na Slovensko vydal tým sportovců naší školy, aby se zúčastnil sportovního utkání ve volejbalu a florbalu. Osud byl nakloněn oběma týmům – tišnovští žáci zvítězili ve volejbalu, slovenští žáci získali florbalové zlato. Gymnázium Tišnov děkuje Městskému úřadu Tišnov a Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov za opakovanou finanční podporu partnerské spolupráce se slovenskou školou.

Den studentských parlamentů
V úterý 4. června 2019 přivítalo Gymnázium Tišnov v areálu školy zástupce studentského parlamentu pražského gymnázia Na Zatlance v doprovodu své koordinátorky Petry, která v tamní škole působí jako sociální pedagožka, a také zástupce školních parlamentů z blízkých škol. Program byl rozvržen do celého dopoledne, některé části probíhaly společně pro žáky i pedagogy, většina aktivit však byla realizována v samostatných sekcích. Prakticky vedený program se odehrával jak v prostorách školy, tak také na přilehlém hřišti. Zapojili se do něj představitelé žákovských parlamentů pěti gymnázií a tří okolních základních škol a programem prováděli účastníky samotní pražští studenti.

Pedagogové se sešli v několika blocích při diskusích k různým aktuálním problémům, které současné školství tíží. Řešila se nejenom funkčnost, význam a podoba školních samospráv, ale také například nové přístupy a trendy ve vzdělávání. Pozornost byla věnována i sdílení zkušeností s využitím dotačních  programů a s výkladem problematiky nového financování školství. Závěrečné hodnocení akce bylo velmi pozitivní, byla oceněna studenty i pedagogy.  Děkujeme všem, kdo se na její přípravě a průběhu podíleli.

Barbora Holubová, ředitelka školy

Foto: archiv Gymnázia Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: