Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba

Oblastní charita Tišnov je organizační složkou Diecézní charity Brno. Zahrnuje sociální i zdravotní služby. Jednou ze zdravotních služeb je Charitní  ošetřovatelská služba neboli „domácí péče“.

Charitní ošetřovatelská služba je poskytovaná na základě indikace obvodního lékaře či ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocnice a je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Každodenně k pacientům dle stanoveného rozpisu vyjíždějí zdravotní sestry, které poskytují odbornou zdravotní péči jak pacientům s dlouhodobým, tak i s akutním onemocněním. Nemocný díky této službě zůstává doma, v rodinném prostředí a odpadají tak složité převozy do nemocnice či k lékaři. A právě setrvání pacienta v jeho domácím prostředí je velké plus pro jeho celkový stav. Péče v domácím prostředí přispívá k časnějšímu uzdravení, snižuje riziko komplikací, a především velmi pozitivně ovlivňuje psychiku nemocného a jeho rodinných příslušníků.

Služba pokrývá oblast ORP Tišnov a Kuřim a za loňský rok uskutečnily charitní sestřičky více než 10 tisíc návštěv u pacientů a provedly více než 18 tisíc zdravotních úkonů. Mezi poskytované služby patří:
• odběry biologického materiálu (krev, moč…),
• monitorování základních fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz, glykémie),
• aplikace léčebné terapie (injekce, náplasti, podkožní infuze),
• převazy ran různé etiologie,
• péče o močové katetry, stomie a jiné drény,
• nácvik aplikace inzulínu,
• ošetřovatelská rehabilitace ke zlepšení pohybové aktivity.

Do našeho týmu rádi přijmeme další šikovné samostatné sestřičky. Službu najdete nově na adrese Brněnská 305 v Tišnově. Zuzana Švábová, vrchní sestra mobil: 736 523 684 e-mail: zuzana.svabova@tisnov.charita.cz, web: www.tisnov.charita.cz

Zuzana Švábová, vrchní sestra

Další článek:
Předchozí článek: