Navštivte areál kláštera Porta coeli

Navštivte areál kláštera Porta coeli

Klášter Porta coeli je nedílnou součástí našeho nejbližšího okolí. Spolu s Květnicí a Klucaninou patří mezi časté cíle našich nedělních procházek. Možná jste si všimli, že v poslední době areál kláštera postupně ožívá. Přijměte pozvání ke společné procházce Pivovarskou ulicí a zjistěte, co je u nás nového.

Cisterciácké opatství Porta coeli se ve spolupráci s cisterciáckým opatstvím ve Vyšším Brodě snaží o záchranu a obnovu původního majetku. To znamená nejen budovy opravit, ale dát jim také smysluplné a dlouhodobé využití. K tomuto účelu v roce 2014 založili představitelé klášterů společnost Bernardinum, s. r. o. Hlavní činností společnosti je správa lesních pozemků a s tím související těžba a prodej dřeva, pronájem zemědělských pozemků a obnova budov ve vlastnictví klášterů. Místní středisko společnosti Bernardinum, s. r. o., naleznete hned za průjezdem ze silnice vpravo.

Vstupní objekt areálu kláštera prochází rekonstrukcí. Již tuto sezonu plánujeme v opravených prostorách zpřístupnit návštěvnické centrum. Kromě informací zde získáte klášterní a regionální produkty, budete se tu moci občerstvit, posedět a ochutnat výborné domácí pečivo s voňavou kávou. Velkým žíznivcům přijde vhod místní pivo Vorkloster nebo řemeslný cider Náčelník z blízkých Kalů. Jakmile to bude možné, bude upraven i prostor před vchodem pro venkovní posezení.

Možná si vzpomínáte, že plocha na protilehlé straně průjezdu byla dříve oddělena plechovým plotem. Ten byl částečně odstraněn a vám se tak naskýtá výhled na levou část vstupního objektu navazující na budovu obecního úřadu. V přízemí se připravují prostory k podnikání, v patře vznikají dva byty, které by měly být letos nabídnuty k pronájmu. Celkové dokončení rekonstrukce se předpokládá v příštím roce.

Pojďme však dál lipovým stromořadím, jehož stromy dosahují stáří až 390 let. Míjíme bývalou fortnu, dnes dům s reliéfem Konstancie. Z tohoto dosud klidného zákoutí Pivovarské ulice se stalo zázemí pro staveniště. Římskokatolické farnosti v Předklášteří se podařilo získat prostředky na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stavební a obnovovací práce jsou plánovány téměř na dva roky a po dobu stavebních prací bude kostel pro návštěvníky a věřící uzavřen.

Vlevo od odbočky ke kostelu je také živo. Nenápadná podlouhlá stavba sloužila v minulosti mnoha účelům: stáj, byt, sklad, kovárna. Dnes se s obrovským nadšením a vytrvalostí stává znovuobrozeným klášterním pivovarem Porta coeli. Citlivě upravené prostory a hlavně originální chuť místního piva budou určitě zvát k častým procházkám do těchto míst. Se stavebním ruchem jsou také spojeny výkopové práce k inženýrským sítím. Povrch vozovky bude kvůli nim opraven až následující rok.

Naproti novému pivovaru upoutá náš pohled vstup do sklepa. Podle výdechů umístěných mezi stromy si můžeme představit jeho velikost. Sloužíval k uložení výpěstků a zásob. Vlevo od vstupu do sklepa svítí nová branka do Proboštské zahrady. Díky vyčištěnému pozemku se nám otevírá pohled až ke klášterní zdi u rybníka.

Podél zdi Proboštské zahrady dojdeme k bývalému ovčínu. V pracovní dny tu zahlédnete dělníky, je zde umístěno zázemí pro lesní hospodářství. V objektu se bude chystat dříví z klášterních lesů a štípat na polena k prodeji. I vy si tu budete moci zajistit otop na příští zimy. Obejděme bývalý ovčín a vzhlédněme vzhůru k nejzchátralejšímu koutu Pivovarské ulice. Již několik let má sýpka novou střechu a spolu s nejbližším okolím čeká, až se pro ni najde nové využití.

Za ovčínem se nám překvapivě odhalí prostor s náhonem, který býval skrytý v letitém houští. Vodní kanál je pozůstatkem středověkého opevnění kláštera. Prochází klášterní zdí do Proboštské zahrady a pod budovou Proboštství je veden dál ke středu komplexu. Můžete do něj nahlédnout vedle klášterního kostela, kde je z bezpečnostních důvodů překryt mříží, než opět zmizí pod základy druhé kvadratury. V klášterním dvoře je odkryt a opouští jeho prostory směrem k bývalému mlýnu v ulici Uhrova.

Vraťme se však na konec Pivovarské ulice a za sýpkou vyjděme železnou bránou ven. Členové hnutí Brontosaurus, skauti, lidé ze spolků Hojnost a Za sebevědomé Tišnovsko, také spousta jednotlivců z blízkého i vzdálenějšího okolí tu v rámci dobrovolnických aktivit čistí náletové dřeviny ze starých sadů. Staré stromy budou ošetřeny a výsadba bude doplněna stromky novými.

Je nasnadě, že areál, který postupně vznikal téměř 800 let, různě měnil své podoby a využití, stojí na prahu další změny. Přejme si a udělejme vše pro to, aby to byly změny smysluplné, našly odezvu v dnešní společnosti a sloužily ku prospěchu jak klášteru, obyvatelům nejbližšího okolí, tak i přibývajícím návštěvníkům.

Text i foto Petra Stryková

Další článek:
Předchozí článek: