Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Ptát se můžete přes formulář na webu města (www.tisnov.cz/otazky-odpovedi) nebo písemně na korespondenční adresu redakce TN. S nejzajímavějšími příspěvky za celý měsíc pak seznámíme čtenáře Tišnovských novin právě zde.

Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč je autobusová zastávka Pod Klucaninou na ulici Brněnská najednou na znamení? Děkuji za odpověď. Jana Zhořová
Dobrý den, paní Zhořová, tato zastávka je na znamení z důvodu požadavku a rozhodnutí společnosti KORDIS JMK, a. s., která je zřízena krajem JMK a má na starost koordinaci a provoz IDS JMK. Zastávky jsem s nimi řešil osobně, i to, v jakém budou režimu, a u této požadovali na znamení. Je to nový trend, navíc budou spouštět akci pro města, kdy chtějí dosáhnout toho, aby většina všech zastávek v rámci IDS JMK byla na znamení. Má to ekologické i ekonomické důvody, zvyšuje to také plynulost dopravy. Na druhou stranu nás informovali, že řidiči autobusů mají zatím povinnost zastavit v zastávce, když tam stojí lidé, aniž by dávali znamení. Takže bychom se neměli bát, že nám nebudou autobusy zastavovat, pokud jim nedáme znamení.

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Dobrý den, počátkem měsíce června spustilo město Brno příjem žádostí občanů o dotaci na zelenou střechu. Mohou i občané města Tišnova s takovou dotací počítat? Velice děkuji. Leona Brnková
Dobrý den, paní Brnková, město Brno zavedlo tento dotační program pro své občany jako první v České republice, na zelené střechy však lze čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro stávající domy je to však doplňková výzva v rámci zateplení a výměny oken – nelze čerpat dotaci pouze na samostatný projekt zelené střechy. V případě výstavby nového domu lze zelenou střechu dotovat u výstavby nízkoenergetických či pasivních domů s rekuperací. Veškeré informace jsou zveřejněné na webu www.novazelenausporam.cz, příp. je možné projekt konzultovat na tel. č. 800 260 500.
Ing. Eva Švecová / Odbor investic a projektové podpory

Dobrý den, rád bych se také vyjádřil k cenám vstupného pro držitele průkazů ZTP/P. Ještě v roce 2017 platil v Tišnově postižený člověk 30 Kč a průvodce 10 Kč, v roce 2018 najednou každý z nich 70 Kč, celkem tedy 140 Kč, což bylo o celých 100 Kč více a odpovídalo to zdražení o 250 %. Slečny v pokladně jen smutně krčily rameny a říkaly nám, že to tak je nařízeno vedením. Pan Drhlík mi v loňském roce odpověděl, že invalidé mohou využívat vstupenky na 2 hodiny, což jim stačí a je to o něco levnější. Žádná sazba pro ZTP/P nikdy v ceníku uvedena nebyla. Pokud tvrdíte, že letos mají vstupné zdarma, je potřeba tyto informace v ceníku zřetelně doplnit, a hlavně s nimi seznámit všechny zaměstnance koupaliště včetně brigádníků. Jinak totiž v Tišnově invalida s průvodcem platí za celodenní vstupné dohromady pouze o 20 Kč méně než rodina se dvěma dospělými osobami a až třemi dětmi do 15 let, což je opravdu zoufalé. Děkuji za odpověď. Jiří Zavřel
Dobrý den, pane Zavřeli, zeptám se obecně: Proč někteří držitelé průkazů OZP (TP, ZTP, ZTP/P) žádají slevy ze vstupného? Žádný takový zákon nám poskytovat slevy nepřikazuje a kromě základních výhod pro jednotlivé typy průkazů existují i jiné rozšířené benefity, tak proč další výhody? Výdaje na údržbu koupaliště jsou vysoké – ceny služeb, energií a materiálu jsou každoročně vyšší, proto reagujeme zvyšováním vstupného. Nicméně ceny ke kvalitě koupaliště jsou velice příznivé ve srovnání s obdobnými koupališti v našem okolí. Počet návštěvníků s průkazem ZTP/P je doposud téměř zanedbatelný, proto vstupné nevybíráme, ale rozhodně to není pravidlo, nýbrž naše dobrá vůle, proto to není uvedeno v ceníku. Při zvýšeném počtu osob s tímto průkazem bychom museli reagovat jinak, a to např. co do výběru vstupného a zvýšeného dozoru bazénu.
Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, neuvažují příslušní zástupci obce o nějaké formě omezení sečení travnatých ploch podobně, jak to bylo již v některých městech zavedeno? Chápu, že s ohledem na aktuální dostatek srážek by se mohlo jevit jako zbytečné a také že tato omezení asi nejsou příliš vhodná např. uprostřed zástavby, nicméně v lokalitách typu podél stezky na Hradčanské nádraží apod. by takový přístup nemusel nikomu vadit, a jeho přínosy jsou dlouhodobě nesporné (snížení výparu, zadržování půdní vlhkosti, zázemí pro hmyz atd…). Děkuji
předem za odpověď. Vojtěch Dvořák
Dobrý den, bylo vybráno několik lokalit ve městě, kde je vhodná skladba bylinného porostu a bylo možné zde rovnou omezit sekání a ponechat louku. Jde například o louku Cáhlovská x Karasova nebo na Kolbabce nad zahrádkami. Louku jako takovou je ale rovněž potřeba 1–2 krát ročně sekat, aby byla zachována druhová rozmanitost, méně odolné byliny by totiž v opačném případě byly zahlušeny plevelem, což by rovněž vedlo ke zhoršení životních podmínek pro hmyz. Stezka na Hradčanské nádraží je sekána právě 1–2 krát ročně, stejně jako jiné okrajové části města. Naším plánem do budoucna je vytipovat více lokalit přímo ve městě, kde by bylo možné založit luční porosty. Návrhy nejen na toto téma velice rádi uvítáme.

Yara Sukeníková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Více otázek a odpovědí najdete každý den na www.tisnov.cz/otazky-odpovedi.

Další článek:
Předchozí článek: