Usilujeme o zlepšení zdravotního stavu

Usilujeme o zlepšení zdravotního stavu

Pobočný spolek diabetiků v Tišnově Svazu diabetiků České republiky usiluje o zlepšení zdravotního stavu svých členů bohatou nabídkou pestrých činností v rámci řady programů v průběhu roku.

Pravidelně se členové scházejí poslední středu v měsíci ve 14 hodin v Městském úřadě Tišnov na členské schůzi, kde je zařazena edukace. Tu provádí odborníci – lékaři, farmaceuti Chytré lékárny a střední zdravotní pracovníci na témata související nejenom s diabetem, ale i s jinými nemocemi seniorského věku. Účastníci edukace jsou seznámeni s komplikacemi jednotlivých onemocnění a dostanou návod, jak problémům čelit. Všichni našim členům poskytují cenné informace, připravují besedy a přednášky na témata týkající se diabetu, užívání léků, seznamují nás s novými léky a upozorňují na možné problémy s kombinací užívaných medikamentů.

Nejdůležitější je však pohyb. Pravidelné cvičení taj-či vede paní Marta Skoumalová za pohody navozené příjemnou hudbou. Cvičení pomáhá ke správnému držení těla, posiluje emoční a mentální zdraví pomocí koordinovaných pohybů, které tříbí myšlenky a usnadňují relaxaci. Cvičitelka zařadila i cvičení s thera-bandem (gumovým pásem) místo klasické rozcvičky. Je to nenáročné cvičení, vhodné pro rozcvičování bolestivých kloubů, zlepšuje sílu svalů a rozsah pohybu. Používá se v rehabilitaci po úrazech a operacích. Při cvičení nejde o výkony, jde jen o chuť a snahu udržet se v dobré kondici. Cvičení je pravidelně každý čtvrtek od 9 hodin v Městském kulturním středisku Tišnov. Zájemci nejen o členství ve spolku, ale především o pohybové aktivity se k nám mohou pro zlepšení své kondice připojit.

Činnost spolku je zaměřena na zlepšení celkového zdravotního stavu jeho členů, zejména prostřednictvím pohybu. Pravidelně navštívíme některé termální lázně, například letos v září to bude Dunajská Streda. Dvakrát v tomto roce organizujeme týdenní rekondiční pobyty – letní v červnu na Bítově, podzimní se uskuteční v říjnu v Bystrém u Poličky.

K pohodě přispívají i zájezdy a návštěvy památek. V květnu organizujeme návštěvu Kroměříže.

Činnost Pobočného spolku diabetiků v Tišnově je ve velké míře závislá na pomoci sponzorů a obecních či městských úřadů. Ke sponzorům náleží firmy KORAL s. r. o. a Lunek s. r. o., Pavla Vacová – Gastro Frozen a Jaroslav Králík – KROMA. K úřadům patří Městský úřad Tišnov a obecní úřady Předklášteří, Přibyslavice, Čebín, Drásov, Malhostovice a Železné. Všem, kteří nám přispívají na zlepšení zdravotního stavu a životní pohody, patří náš vřelý dík.

Jarmila Matulková, předsedkyně

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: