Nocování v muzeu

Nocování v muzeu

Mezi pravidelné muzejní akce se zařadilo od roku 2012 i Nocování v muzeu. Je to víceletý projekt Podhoráckého muzea, který podrobněji představuje muzejní práci dětem.

Muzejníci obvykle pozvou pečlivě vybrané školní třídy. Výběr je založen na předchozí dobré spolupráci, na šikovnosti dětí při prohlídkách a programech v muzeu i mimo jeho prostory, popřípadě na dobrém umístění dětí v soutěžích pořádaných muzeem k výstavám a výročím. Na konci školního roku se tímto způsobem muzeum přidává k rozmanitým možnostem, jak zpestřit dětem očekávání prázdnin.

Mimořádnost této příležitosti dodává večerní, ba noční čas konání celé akce. Atmosféra areálu a tajuplnost starého proboštství při úvodní prohlídce s odkazy na dějiny, které tudy procházely, přináší zcela jiné zážitky než při běžné návštěvě muzea. Další část programu se zabývá aktuální výstavou, a to zase zábavnou formou: děti plní úkoly, besedují, diskutují, pomáhají si nebo soupeří. U velkého stolu se občerství, na závěr dostanou drobné upomínkové dárečky. Buďto se opravdu zdrží až do rána, nebo si pro ně rodiče přijedou po dlouhém večeru.

U velké výstavy krojů v roce 2012 děti ze Základní školy Předklášteří vytvářely podle mapy zeměpisné prvky a střediska, odvozovaly druhy textilních materiálů podle přírodních podmínek, stávaly se badateli na cestách, poznávaly nářečí regionů, vyzkoušely si součásti lidového oděvu.

Pracovníci muzea dbají, aby své poznatky začlenili do výukových programů. V roce 2013 si tak děti ze Základní školy Doubravník mohly zahrát v dramatických etudách podle pověstí o klášteře, barvitě prostorově vylíčených ve výstavě Klášter Porta coeli pověstmi opředen. Děti z Deblína čekala v roce 2014 kromě zevrubné prohlídky výstavy Sportovně a elegantně! spojené se sportovním soutěžením také beseda se sportovcem a prohlídka jeho vítězné sportovní obuvi – kolečkových bruslí.

K výročí ukončení druhé světové války kromě výstavy a vzpomínkových akcí muzeum vyhlásilo literární a výtvarnou soutěž pro děti. Žáci ze Základní školy Tišnov, nám. 28. října, měli mezi sebou vítěze a mohli se zúčastnit i nocování. O Lucemburcích a příbězích středověku se jednalo v roce 2016, kdy výtvarnou a literární soutěž S korunou, žezlem a jablkem zase vyhráli žáci Základní školy Smíškova. Škola na nám. 28. října byla vybrána loni, kdy v muzeu probíhala
krajská výstava mistrů lidové umělecké výroby Nositelé tradic.

Letos je noční host Podhoráckého muzea už známý: Základní škola Olší, jejíž žáci se podílejí na obnově klášterních sadů.

Irena Ochrymčuková

Foto: archiv Podhoráckého muzea

Další článek:
Předchozí článek: