Prázdninový provoz

Prázdninový provoz

Informace o prázdninovém provozu v RC Studánka
Pravidelný týdenní program končí v pátek 14. června, a to z důvodu rekonstrukce podlahy v herně. Během prázdnin budou probíhat pouze příměstské tábory, cvičení pro těhotné a logopedie. Nový školní rok přivítáme oslavou 15. Studánkových narozenin, která proběhne v pátek 6. září odpoledne v Parku pod kostelem. Na kroužcích se budeme setkávat od pondělí 9. září.

Pozor! Hledáme šikovné maminky, které rády s dětmi tvoří, cvičí nebo si hrají. Ve Studánce nabízíme skvělou příležitost zapojit se jako dobrovolník do našich aktivit. Hledáme lektorky do kroužku Šikulkové. Nemusíte být pedagožky ani profesionálky, stačí trocha nadšení a ochoty naučit se něco nového. Proškolení zajistíme. Zapojit se můžete i jako služební maminky, které se starají o pohodovou atmosféru dopolední herny.

Studánka srdečně zve:

Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. Relaxace a imaginace se koná ve čtvrtek 30. 5. od 18.30 do 20.30 hodin pod vedením psycholožky Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlásit se předem na e-mail h.kubecova@seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

Aktivita je součástí projektu „Rodičovství jako příležitost“ a je podpořena z dotačního programu Rodina.
Projekt psychologického poradenství pro rodiny je realizován za finanční podpory města Tišnova.

Logopedie v RC Studánka
Logopedie v RC Studánka bude pod vedením Mgr. Miroslavy Vyplašilové probíhat i o prázdninách. Paní Vyplašilová, speciální pedagožka – logopedka, má s logopedickou péčí v RC Studánka dlouholeté zkušenosti. Konzultaci je potřeba objednat předem na tel. 607 193 500 nebo mailem na m.vyplasilova@email.cz. Péče je hrazena rodiči. Její součástí je diagnostika a následně terapie řečových vad a poruch. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem a k potřebám rodin. Setkání mohou být přítomni i sourozenci, pro které je vyhrazen koutek na hraní.

Rodinné centrum Studánka děkuje městu Tišnovu za finanční podporu
Vážíme si toho, že představitelé města oceňují naši práci a naše poslání a podporují Studánku v její činnosti. Rodinné centrum Studánka je neziskovou organizací, a proto jsou pro něj dotace jedním z hlavních zdrojů financování. Jsme rádi, že za přispění města Tišnova můžeme zajistit provoz centra pět dní v týdnu v dopoledních i odpoledních hodinách. Díky tomu jsme kromě pravidelného týdenního programu pro rodiče s nejmenšími dětmi schopni nabídnout i program pro rodiny se specifickými potřebami (např. pro rodiny s dětmi s ADHD), můžeme poskytnout prostor pro časově i finančně dostupné odborné poradenství (psychologické, logopedické a laktační) a zajistit komplexní program pro nastávající rodiče (cvičení pro těhotné, předporodní příprava). Rodičům
pečujícím o malé děti nabízíme zázemí pro coworking s hlídáním dětí.

V roce 2019 podpořilo město Tišnov RC Studánka prostřednictvím následujících dotací:
Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců: Cílem projektu je nabídnout nejmladším dětem odborné a věku přiměřené aktivity,
které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné.
Projekt psychologické podpory pro rodiny: Díky projektu nabízí RC Studánka finančně i časově dostupné odborné psychologické poradenství, které slouží jako prevence negativních jevů v rodině. Projekt také reaguje na potřeby rodičů dětí s ADHD. Pro tuto skupinu organizujeme dlouhodobé odborné kurzy k posílení vzájemného vztahu.
Kulturní akce pro rodiny s dětmi: Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Jeho součástí jsou následující
akce: Den dětí ve Studánce, Martinská slavnost, seminář s autorem knihy o výchově a oslava Studánkových narozenin. Letos u příležitosti patnáctých narozenin chystáme oslavu s bohatým programem v Parku pod kostelem.

Rodinné centrum Studánka,
Riegrova 318, Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,
www.facebook.com/StudankaTisnov

Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Studánkové maminky potěšila výroba korálkových šperků u příležitosti oslavy Dne matek. Foto: Soňa Kappelová

Další článek:
Předchozí článek: