Červnové kalendárium Tišnovska

Červnové kalendárium Tišnovska

2. ČERVNA – PŘED 25 LETY
Ve čtvrtek 2. června 1994 byl po kompletní rekonstrukci znovuotevřen hotel Květnice. Novým provozovatelem se stala akciová společnost Ekostavby, odpovědným vedoucím Josef Vitula. Hotel nabízel 52 lůžek, restauraci s kapacitou 90 míst, vinárnu pro 30 návštěvníků, bistro se širokým sortimentem pro rychlé občerstvení a také možnost závodního stravování.

4. ČERVNA – PŘED 130 LETY
V úterý 4. června 1889 se v Lomničce v rodině chudého domkaře narodil František Václav Halouzka. Ve 14 letech odešel do Brna do učení na výrobu hudebních nástrojů u firmy Lídl. V ní po vyučení nějakou dobu i pracoval, později rovněž v Hradci Králové, Linci a na Plzeňsku. První světovou válku prožil na ruské frontě, kde padl do zajetí. Z Ruska si přivezl sbírku hlaviček houslí mnoha význačných italských mistrů. Po návratu domů si v roce 1922 otevřel v Lomničce houslařskou firmu, kterou ve 30. letech přemístil do tišnovského domu Na Hvozdě v ulici, která se dnes po něm nazývá Halouzkova. Na brněnské konzervatoři přednášel o stavbě smyčcových nástrojů. Pracoval podle modelu Stradivariho, používal olejové laky. Svoji stopu zanechal i na politické scéně. Za první republiky patřil mezi přední sociální demokraty na Tišnovsku, později vstoupil do komunistické strany a za okupace se stal členem jejího ilegálního okresního výboru. 24. 4. 1941 byl zatčen gestapem, vězněn v Brně a na Mírově a nakonec převezen k výkonu trestu na 4 a půl roku za přípravu velezrady do káznice v polské Wrocławi, kde 4. 10. 1942 zemřel. 15. 12. 1945 mu prezident republiky udělil in memoriam Československý válečný kříž.

6. ČERVNA – PŘED 150 LETY
V neděli 6. června 1869 se narodil Norbert Pokorný, pozdější významný tišnovský malíř a fotograf. Podrobněji jsme o něm psali v letošním lednovém kalendáriu u příležitosti výročí jeho úmrtí 11. ledna 1954.

7. ČERVNA – PŘED 15 LETY
V pondělí 7. června 2004 byla slavnostně otevřena nová komunikace mezi Cáhlovskou a Janáčkovou ulicí. Mezi hosty se aktu zúčastnil mimo jiné i místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Hodnota celého díla činila cca 50 miliónů korun a do předčasného užívání bylo uvedeno již na podzim předešlého roku, tedy plných 12 měsíců před smluveným termínem dokončení stavby.

8. ČERVNA – PŘED 90 LETY
V sobotu 8. června 1929 byl na trati Brno–Tišnov zaveden noční motorový vlak. Dá-li se plně důvěřovat textu uvedenému v městské kronice, přijížděl
do Tišnova přesně o 24. hodině.

13. ČERVNA – PŘED 160 LETY
V pondělí 13. června 1859 zemřel v Předklášteří František Diebl (plným jménem František de Paula Jan Josef Diebl), profesor zemědělství, ekonom, botanik, vydavatel a publicista, první česky píšící novinář na Moravě a ve Slezsku. Narodil se 8. srpna 1770 v Častolovicích u Rychnova nad Kněžnou v rodině panského úředníka. Absolvoval gymnázium v Litomyšli, dále pak studoval filozofii v Olomouci. V roce 1794 se oženil s Klárou Preissovou, s níž měl šest synů a dvě dcery. Koncem 18. století byl správcem velkostatku Německá Bělá u Svitav, v období 1818–39 měl pronajatý velkostatek Křetín u Letovic, který výrazně zvelebil. Od roku 1825 působil jako profesor zemědělství a přírodovědy na filosofickém ústavu při minoritském klášteře v Brně a mezi jeho posluchače patřili mimo jiné i Johann Gregor Mendel nebo František Sušil. Výrazně se zapsal i do historie Františkova muzea v Brně (dnešní Moravské zemské muzeum), kde byla jeho zásluhou v roce 1826 otevřena pro veřejnost knihovna a kde v létech 1829–32 působil jako kustod. Od roku 1842 byl vydavatelem „Moravsko-slezského časopisu pro lid o polním, lesním a domácím hospodářství neb knihy ke čtení pro venkovský lid obsahující mnoho užitečného k ponaučení a k obveselení mysle“. Tento časopis vycházel v Brně v české i německé verzi. V období 1835–44 vydal Diebl postupně čtyři díly učebnice o zemědělství, ovocnářství a vinařství. Do penze odešel s titulem císařského rady. Jako osmdesátiletý se odstěhoval do Předklášteří, kde jeho zásluhou vznikl 22. června 1851 okresní hospodářský spolek, jehož předsedou se stal lomnický hrabě Alois Serényi. Vedle práce pro tuto zemědělsko-lesnickou společnost se Diebl ve svém posledním bydlišti věnoval i literární a redakční činnosti.

16. ČERVNA – PŘED 55 LETY
V úterý 16. června 1964 se usnesením Jihomoravského krajského národního výboru změnil status dosavadního místního národního výboru na Městský národní výbor v Tišnově. Stalo se tak na základě § 13, odst. 3 tehdejšího zákona o národních výborech z roku 1960, podle kterého „městské národní výbory působí ve městech, která jsou sídly krajů a okresů, a v ostatních velkých obcích městského charakteru, které určí krajský národní výbor“.

19. ČERVNA – PŘED 15 LETY
V sobotu 19. června 2004 se odchovanec tišnovské atletiky Petr Ondroušek z Čebína stal v Liberci dorosteneckým mistrem republiky v běhu na 1 500 metrů. V dresu Univerzity Brno vyhrál svůj závod v konkurenci 23 mílařů časem 4:08:94. Nominoval se tím do reprezentačního týmu, v němž pak začátkem července nastoupil v Litomyšli v mezistátním trojutkání proti Slovensku a Lotyšsku.

26. ČERVNA – PŘED 90 LETY
Středa 26. června 1929 je oficiálně považována za den, kdy vzniklo Podhorácké muzeum. Onoho dne, jak psal dobový tisk, bylo utvořeno „kuratorium za účelem založení a vybudování musea pro okres tišnovský“. O tomto výročí se jednak zmiňuje ve svém úvodním slově dnešní vedoucí muzea PhDr. Josef Zacpal a především se mu budeme podstatně podrobněji věnovat v příštím čísle.

27. ČERVNA – PŘED 85 LETY
Ve středu 27. června 1934 se v Olomouci narodil Jaroslav Müller. Vyrůstal v Kuřimi, jeho otec byl železniční adjunkt; v roce 1952 maturoval na tišnovském
gymnáziu, následně studoval v Brně na filozofické fakultě češtinu a ruštinu. V období 1958–82 pracoval v ostravské Československé televizi s krátkou přestávkou v roce 1967, kdy byl redaktorem nakladatelství Profil. Přispíval do různých tiskovin, pro televizi zdramatizoval několik literárních předloh (Halda, Cestující, Smrt na štědrý večer) a především napsal scénář k úspěšnému seriálu Přátelé Zeleného údolí (1981). Jako scenárista se podílel také na dokumentárních a publicistických pořadech s přírodopisnou tematikou (např. Lovy beze zbraní, kterých se odvysílalo v létech 1962–81 plných 78 dílů, Cesty za tajemstvím, Rok Karla Hájka, Po loveckých stezkách). V době, kdy byl z politických důvodů na obrazovce nežádoucí, pomáhal realizovat Lovy beze zbraní na rozhlasových vlnách. Napsal i několik prozaických knih jako Hra pro 8 babiček aneb Putování s Barbarou nebo Loďky z kůry akátu, což jsou povídky z doby protektorátu z Tišnova a Kuřimi. Zemřel 9. května 2006 v Ostravě.

27. ČERVNA – PŘED 20 LETY
V neděli 27. června 1999 vyhrálo tišnovské družstvo kadetů v Praze Mistrovství České republiky ve streetballu (městská forma basketbalu tříčlenných družstev na jeden koš). Tým ve složení Tomáš Reindl, Michal Mňačko, Roman Buček a Petr Šudák se na tuto akci probojoval sítí jarních kvalifikací v Brně a na závěrečném turnaji po třech těsných úvodních výhrách nakonec zvítězil i ve finále nad celkem Prostějova 35:15.

28. ČERVNA – PŘED 25 LETY
V úterý 28. června 1994 byl za přítomnosti vedoucích funkcionářů okresu Brno-venkov a zástupců stavebních organizací slavnostně otevřen nový penzion pro seniory, dnešní Centrum sociálních služeb Tišnov. Do provozu byly uvedeny objekty A a B, tedy základní ubytovací budova a pavilon zahrnující správu penzionu i všechny potřebné služby zdravotnické, stravovací či hygienické. V první fázi zde bylo ubytováno 93 občanů. V době otevření bylo prostavěno 94 milionů korun a na dokončení se počítalo ještě s dalšími 15 miliony.

Václav Seyfert

Pohled na dnešní podobu části Centra sociálních služeb Tišnov, které bylo slavnostně otevřeno v červnu 1994. Foto: webové stránky CSS

Další článek:
Předchozí článek: