Sokol Tišnov vyměnil vedení

Sokol Tišnov vyměnil vedení

Poslední březnovou středu se v sokolovně konala Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Tišnov (dále jen T. J. Sokol Tišnov), tentokráte ovšem volební. Taková se koná jednou za tři roky. Kromě obvyklých zpráv za minulý rok se volilo i nové představenstvo jednoty – starosta, místostarosta, jednatel apod. Stávajícího starostu Jiřího Veselého vystřídala ve funkci Helena Žižlavská, která doposud v organizaci působila jako její jednatelka.

Starostkou T. J. Sokol Tišnov jste byla zvolena 27. března. Jaké další změny ve funkcích přinesla volební valná hromada?
Volební valná hromada přinesla změny na více postech, protože už před volební valnou hromadou proběhla volba nových náčelníků. Taková největší změna byla ta, že náčelnici Janu Wágnerovou, profesorku gymnázia, vystřídala Hanka Hrabcová. A dosavadního náčelníka Milana Slámu nahradil Pavel Hrabec.
Co se týká nového představenstva jednoty, místostarostou byl zvolen Libor Šacl, novou jednatelkou je Silvie Pavlíčková, která působí na Sokole jako vedoucí provozu. Nově za sporty je Jiří Holub z lukostřelby, za divadlo Marcela Wagnerová a z původních členů výboru zůstal člen bratr Zdeněk Jeřábek a hospodář bratr Jan Sláma mladší. To je celý nový výbor.

S jakou představou jste se ujala funkce starostky T. J. Sokol Tišnov? Co Vás na činnosti Sokola mrzí, co by bylo dobré změnit?
Já jsem se funkce ujala především s tou představou, že celou dobu, co jsem tu působila jako jednatelka, vyřizovala jsem většinu žádostí o dotace. A to nejen žádosti na zateplení sokolovny v roce 2014, ale i žádosti na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení. V tom bych chtěla pokračovat dál a získávat peníze na opravu sokolovny.

Sehnat peníze na provoz sokolovny, její údržbu a rekonstrukci. Myslím, že snadno se říká, hůře dělá… Nové vedení má tedy před sebou nelehký úkol. Jak jste spokojeni s finanční podporou ze strany města a jak pomáhá Jihomoravský kraj?
Město nám pomáhá tím, že se na něj můžeme obrátit s jakoukoliv prosbou, hlídá dotační programy, které by mohla sokolovna čerpat. Eva Švecová nám v této záležitosti posílá maily s nabídkou dotačních programů. Můžeme využívat rad a pomoci Odboru investic a projektové podpory Městského úřadu Tišnov. Město se také podílí na financování rekonstrukce sokolovny. Pokud jde o Jihomoravský kraj, podáváme na něj žádosti v oblasti rekonstrukcí. Tam je několik programů. Program A nabízí dotační tituly na rekonstrukce sportovních zařízení a program B na podporu činnosti sportovních klubů. V letošním roce jsme zažádali o finanční prostředky v obou programech. Jak jsme dopadli, v této chvíli ještě nevím. Navíc Jihomoravský kraj vypsal také zvláštní program na pořízení projektové dokumentace na opravu historických budov, hlavně sokoloven. Poslali jsme svoji žádost, kterou se nám podařilo podat správně, takže bychom měli mít peníze na projektovou dokumentaci.

Vrátím se ještě k podpoře ze strany města.Letos jste od něho na dotacích získali půl milionu korun.
Žádali jsme opět v několika okruzích. Jednak na provoz a činnost Sokola, na které jsme od města dostali 220 tisíc korun. Částkou cca 201 tisíc bylo podpořeno Karasovo divadlo a do třetice šlo o příspěvek ve výši 25 tisíc korun na pořádání mineralogické burzy Minerál Tišnov, která se uskutečnila na konci dubna. Jarní burza měla vysokou návštěvnost, celkem se přišlo podívat 6 025 platících návštěvníků. To je na jarní termín hodně. Další burza se koná na podzim, a to v termínu od 1. do 3. listopadu.
V případě Karasova divadla, v té částce je schována podpora toho, že poskytujeme městu sokolovnu za nižší nájemné. Fixní částkou nám hradí nájemné. Tam je schovaných cirka 150 tisíc korun jako pevná částka na podporu oprav a energie pro velký sál.

V úvodu našeho povídání jsem řekla, že jste v T. J. Sokol Tišnov působila jako jednatelka. Jak a kdy jste se vůbec ke spolku dostala?
Jsem členkou tišnovského Sokola od roku 1997 a dostala jsem se k tomu tak, že jsem chtěla, aby moje děti chodily do cvičení, takže jsem začala tady. Tehdy ještě nefungovalo dnešní cvičení rodičů a dětí, začaly jsme chodit do cvičení předškolních dětí. A u toho jsem zůstala dodnes. Takže kromě toho, že jsem nyní starostkou a působím v Sokole jako cvičitelka předškolních dětí, pomáhám při závodech všestrannosti, které pořádá naše jednota spolu s župou Pernštejnskou
každý rok. Dále pořádám župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti. Letos se konal v dubnu v Lomničce. Snažím se být aktivní při všech akcích, které máme.

Je nějaký zážitek, jejž jste v T. J. Sokol Tišnov zažila a na který do dnešních dnů ráda vzpomínáte?
Těžká otázka. Zážitků je opravdu hodně, asi nejvíce vzpomínám na sokolské slety. Rovněž ráda vzpomínám na paní Frantovou, ke které jsem začala chodit nacvičovat sletové skladby, když jsem v Sokolu začínala. Těch zážitků je nespočet, těžko se dá jeden jediný vybrat a vyzvednout nad ostatní.

Pro ty, kdož neznají, mohla byste krátce představit místní organizaci Sokola? Kolik členů má v současné době a které oddíly patří mezi dominantní v počtu členů?
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov má 708 členů, jde o číslo k 1. 1. 2019. Z toho máme 350 dětí, zbytek tvoří dospělí, senioři a čestní členové – byť už tito k nám kvůli svému vysokému věku nechodí cvičit, chtějí být stále členy Sokola. Čestných členů evidujeme asi dvacet. Nejpočetnější jsou naše oddíly všestrannosti,
do kterých dochází už děti od dvou let věku. Horní věková hranice není v podstatě dána. Jak říkávám, oddíl všestrannosti je pro všechny od dvou až do sta let. V rámci zmiňované všestrannosti máme oddíly rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, oddíl gymnastiky pro žákyně, oddíly mladších a starších žen, jógy, oddíl mužů, nově i hodiny sportovní gymnastiky pro dospělé a samozřejmě oddíl seniorů. Kromě zmiňované všestrannosti k nám dochází děti i dospělí do sportovního oddílu lukostřelby a karate.
A pod tišnovským Sokolem působí v současné době rovněž Karasovo divadlo, jehož členové se podílí na kulturních aktivitách města. Přes masopustní veselí, trhové slavnosti až po držení čestné stráže při státních svátcích 28. října nebo 8. května. Soubor má v repertoáru různé hry, pohádky a nyní i divadelní inscenaci Everyman.

Zájem o sokolské sportování je i v dnešní době vysoký. Počet členů dle statistik v České republice každoročně roste. Zaznamenáváte stejný trend také v Tišnově?
Evidujeme velký zájem o sportování ze strany dětí. Pokud to vezmu z praxe, mám ve cvičení až 30 dětí, což je hodně i při čtyřech cvičitelkách. Oddíl mladších žákyň jsme museli kvůli velkému počtu zájemců rozdělit na dvě skupinky, přičemž v každé z nich je dvacet dětí. Zaznamenali jsem rovněž nárůst počtu dětí
v karate a lukostřelbě.

T. J. Sokol Tišnov je velmi aktivní v pořádání nejrůznějších akcí. Pozvěte nás na některé.
Ta nejbližší je v týdnu od 27. května do 2. června, kdy se uskuteční Move Week. Jedná se o celoevropskou kampaň zaměřenou na propagaci sportu a tělesných aktivit, k níž se Sokol celostátně připojuje. Široká veřejnost si ve zmiňovaném týdnu může přijít zdarma k nám zacvičit. Jakoukoliv hodinu cvičení budou mít zdarma.
Na září pak plánujeme Noc sokoloven, opět celostátní akce České obce sokolské. Naše jednota se k této akci zapojuje třetím nebo čtvrtým rokem. Loni jsme pro návštěvníky Noci sokoloven připravili tajemnou hru, při níž procházeli téměř celou sokolovnou, plnili úkoly, hledali poklad a dostávali odměny. Letos asi zájemci o akci v sokolovně přespí a samozřejmě pro ně nachystáme nějaký doprovodný program.

Text i foto: Zlata Ptáčková

 

Další článek:
Předchozí článek: