Podmínky přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení do dětské skupiny Potůček bude probíhat v době 3. 6. – 21. 6. 2019, tedy až po ukončení přijímacího řízení do tišnovských mateřských škol.
V 1. kole přijímacího řízení budou přijímány pouze děti, které
1. mají trvalý pobyt v Tišnově
2. dosáhnou věku tří let do 30. 4. 2020
3. prošly přijímacím řízením do alespoň jedné z tišnovských MŠ a do žádné z jimi vybraných tišnovských školek se nedostaly
Základním kritériem pro přijetí dítěte bude jeho věk (starší děti budou mít přednost).

V případě zájmu o docházku dítěte do Dětské skupiny Potůček je potřeba vyplnit přihlášku. Ta bude od 20. 5. ke stažení na webu RC Studánka, v tištěné podobě bude k dispozici v kanceláři v RC Studánka. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, doneste v době od 3. do 21. 6. do kanceláře RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov), popřípadě vhoďte do poštovní schránky vedle branky. V týdnu 24. 6. – 28. 6. budete informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo vaše dítě vybráno k přijetí. Zároveň Vás vyzveme k dodání dokumentů nutných pro přijetí dítěte do dětské skupiny. Bez dodání níže zmíněných dokumentů nebude moci být dítě přijato. Nutné dokumenty jsou:
1. potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku (ty rodiče obdrží od příslušných MŠ v rámci přijímacího řízení)
2. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (ke stažení na webu RC Studánka)
3. potvrzení o vazbě obou rodičů na trh práce
• u zaměstnanců, studujících a evidovaných na úřadu práce na formuláři, který je také ke stažení na webu RC Studánka
• pro OSVČ je potřeba doložit potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálním pojištění za rok 2018.
4. potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pouze pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)

Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato na základě uzavření „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v dětské skupině Potůček“ mezi zákonnými zástupci dítěte a Rodinným centrem Studánka.

Kontakt: Mgr. Kateřina Hromčíková – manažerka
tel. 777 706 723, studanka.potucek@gmail.com
www.studanka-tisnov.cz (záložka péče o děti)

Kateřina Hromčíková, manažerka dětské skupiny

 

Další článek:
Předchozí článek: