Slouží nám už 90 let

Slouží nám už 90 let

Vážení čtenáři Tišnovských novin, 26. června uplyne devadesát let od chvíle, kdy spatřilo světlo světa Podhorácké muzeum. Paměťová instituce, která Tišnovu, na rozdíl od mnoha podobných měst, dlouhé roky chyběla. Městská muzea byla zakládána už za vlády habsburské dynastie, Tišnovu se to ale tenkrát nepovedlo. O to více je třeba vyzdvihnout počin před devadesáti lety. Spojili se tehdy osvícení vládcové města a stejnojmenného politického okresu a spolu s odborníky, především z řad učitelské inteligence, stvořili něco, co tehdy nebylo zase tak běžné, instituci od samého počátku regionální. Snad to byl sám tehdejší starosta Alois Řezáč, kdo prosadil, že muzeum bude nejen městské, nýbrž že bude svojí aktivitou zasahovat i do všech obcí okresu.

Kulaté výročí Podhoráckého muzea je vhodnou příležitostí vzpomenout na zakladatele i budovatele, kteří je v uplynulých desetiletích s elánem a nadšením, ale často i s velkými obtížemi a za těžkých společenských podmínek posouvali vpřed. Není možné na tomto místě uvést všechny, i když by si to určitě zasloužili. Tak alespoň několik jmen, která už patří historii. Odborný učitel Jan Šmarda, historik umění Karel Krejčí, válečný veterán Bohumil Mareš, správcové muzea Vilém Máca, Jaromír Zemina a František Štěpán, ředitelka a později vedoucí Anna Christová, archivář Jan Hájek, přírodovědec Jiří Šmarda, konzervátor a fotograf Pavel Smékal, průvodci Božena Hasieberová a Antonín Švancara, mistr stavební čety Antonín Babák a její člen Miloslav Běloch, stolař Josef Štourač, uklízečka Marie Parysová. Ze stejného důvodu velmi rád využívám tohoto textu k poděkování také mým současným kolegyním a kolegům, kteří o totéž usilují každodenní prací.

Kolem muzeí, jejichž podstatou je budování sbírkového fondu, se pohybuje množství lidí. Vedle jednotlivců, kteří o ně pečují, je to především obrovská skupina uživatelů, do které patříte i vy, čtenáři Tišnovských novin. Bez široké veřejnosti by vše ztrácelo svůj smysl. Jsem rád, že se Podhorácké muzeum v tomto směru o svoji budoucnost bát nemusí. Vzájemná vazba funguje velmi dobře a v některých případech i výtečně. Vedle běžných návštěvníků a školních skupin zvoní u muzejních dveří často dárci do sbírek, žadatelé o radu, recenzi či konzultaci, studenti s ročníkovými a diplomovými pracemi a badatelé s nejrůznějšími tématy. Muzeum tak naplňuje svoje poslání a slouží lidem svého města a regionu stejně jako před devadesáti lety.

Nejinak je tomu i v jubilejním roce 2019. Proto si na závěr dovolím pozvat všechny čtenáře Tišnovských novin k nám do Předklášteří. Z počtu šesti letošních výstav aktuálně probíhají dvě, přírodovědně a výtvarně pojaté Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana a komorně laděná expozice věnovaná devadesátým narozeninám muzea. Ta první představuje tvorbu pěti výtvarníků, kteří se zabývají uměleckou rekonstrukcí přesného zobrazení prehistorické fauny a flóry a dávných předků člověka. Návštěvníci v ní najdou také paleontologické a archeologické exponáty a pro školní skupiny je připravený zajímavý edukativní program. Druhá výstava podává základní informace o dějinách našeho muzea a zároveň je malou sondou do práce současných odborných pracovníků. Etnoložka, historik, historička umění a přírodovědec zde představují své aktuální nebo déletrvající projekty. Po těchto dvou výstavách si na podzim připomeneme 30. výročí listopadových událostí v roce 1989 s důrazem na Tišnovsko a poohlédneme se po rozličných aspektech stravování v Evropě od nejstarších dob po současnost. Přijďte, rádi Vás v Podhoráckém muzeu uvidíme!

Josef Zacpal

Foto: archiv Podhoráckého muzea

 

Další článek:
Předchozí článek: