Výběrové řízení

Výběrové řízení

MĚSTO TIŠNOV, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

přijme do organizační složky Úklid a údržba města pracovníka/pracovnici pro úklidové a drobné zahradnické práce

Požadujeme: manuální zručnost, samostatnost, svědomitost, morální bezúhonnost,

Nástup dle dohody.

Písemnou přihlášku se stručným životopisem zasílejte

do: 19. 6. 2019

– na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– nebo doručte na podatelnu MěÚ Tišnov, nám. Míru 346

a to v zalepené obálce označené textem „Úklid a údržba – neotvírat“

 

Další článek:
Předchozí článek: