I muzea mají narozeniny

I muzea mají narozeniny

Další porce akcí na oslavu devadesátky v Podhoráckém muzeu v Předklášteří je nachystána.

Otevírá se druhá hlavní výstava, letos v jubilejním roce v termínu muzejní noci 18. května. V čase od 18.30 do 23.30 návštěvníci poprvé uvidí výstavu Co všechno je muzeum, která se přidá k již otevřené Cesty do pravěku aneb Po stopách Zdeňka Buriana. Volný vstup do muzea je ve středu 29. května.

Muzejní noc je ze zahraničí převzatý fenomén posledních let, který popularizuje práci muzeí a přivádí do nich širokou veřejnost. Podhorácké muzeum se této aktivity účastní od roku 2006. Program noci je vždy propojen s tématem výstav, které v muzeu běží, a to důsledně – až po typ občerstvení a zboží k prodeji. Navštěvovány jsou též stálé expozice muzea, portál kostela Nanebevzetí Panny Marie je osvětlen a před ním se koná výklad.

Muzeum několikrát spolupracovalo s městem Tišnovem a s obcí Předklášteří na technickém zabezpečení, každoročně i s uměleckými institucemi, skupinami a jednotlivci. V roce 2007 to byl pořad věnovaný handicapovaným spoluobčanům, ve kterém oni sami účinkovali. O rok později areálem projel průvod královny Konstancie se soubory historické hudby a tance, proběhly ukázky drezúry koní, historického šermu a sokolnictví. V roce 2009 byl program elegance automobilů, hudby, zpěvu a tance zvolen ve stylu 30. let k 80. výročí založení Podhoráckého muzea. Program Muzejní škola roku 2010 obsahoval parafráze učebních předmětů v rozvrhu i se zvonkem a nečekaným vyústěním: sedmimílové skákací boty, etuda dívky s hadem a pohled dalekohledem do vesmíru. Pestré mužné záliby zaplnily areál rok poté: od mužů divadelníků, tanečníků a muzikantů přes řemeslníky po vojáky a motorkáře. Muzejní noc 2012 byla ve znamení krojů, lidové hudby a řemesel. Pověstmi opředený klášter další rok prezentovala hudba s tanci a zpěvy v dobových kostýmech. Heslo Sportu zdar! se projevilo v roce 2014 už v nástupu a průvodu, pokračovalo hudbou, videozáznamem, tancem břišním, sportovním, pohybovými hrami pro děti, a dokonce tancem se psím společníkem. Četníci I. ČSR se ve svých uniformách stali hlavním lákadlem následující muzejní noci, stejně jako téma druhé světové války. Lucemburkové navštívili Porta coeli v roce 2016 s velkolepými středověkými kulturními projevy všeho druhu. Daleké země se přiblížily do muzea v roce 2017 prostřednictvím exotického tance, hudby a zpěvu, zatímco loni znělo muzeum cimbálovou muzikou a zpěvem, nádvoří vonělo dobrým jídlem, vínem, ovocným moštem a nově i pivem, pozornost přitáhla tradiční rukodělná řemesla, v přítmí galerie svítily oči šelem.

A co letos? Program je znovu zajímavý.

Irena Ochrymčuková

Foto: Muzejní rok 2018: archiv Podhoráckého muzea

Další článek:
Předchozí článek: