Inspirující Antieva

Inspirující Antieva

V bohatém spektru tišnovských občanských sdružení a spolků je jen několik z nich zaměřeno na kulturní oblast. Výrazné místo mezi nimi zaujímá Společnost Anny Pammrové sdružující zájemce o život a myšlenky žďárecké myslitelky, i o literaturu, historii a umění celkově.

Zatímco v 90. letech, i těch bezprostředně následujících, jsme se věnovali doplňování faktografie života Anny Pammrové a pátrání po jejích pamětnících, nyní se soustředíme více i na publikační činnost. Ve spolupráci s nakladatelstvím Sursum jsme v roce 2016 připravili nové, doplněné vydání knihy Vlasty Urbánkové Navštivte mne s podzimem (s podtitulem Anna Pammrová a lidé kolem ní) a v roce 2017 nové vydání Pammrové Cesty k zářnému cíli.

Na jaře 2018 jsme navázali kontakt s týmem pražského divadelního spolku Masopust, který se rozhodl inscenovat původní divadelní hru Evy Prchalové o Anně Pammrové. Byli jsme požádáni o zprostředkování bližšího vhledu do myšlenkového světa hlavní protagonistky. Ve hře s názvem „Antieva: Divočinu slov mi nech!“ se v režii Anny Davidové Petrželkové v trojroli Anti (Anny) představily Tereza Dočkalová, Petra Špalková a Tereza Marečková, mužské role Annina otce,
manžela a Otokara Březiny převzal Marek Pospíchal. Po řadě repríz na scéně Divadla Na Zábradlí bude hra Antieva odehrána i v Brně v Divadle Husa na provázku. Půjde pouze o jedno uvedení v sobotu 8. června 2019.

Společnost Anny Pammrové není uzavřeným společenstvím, všechny její akce, o kterých se dozvíte na stránkách annapammrova.cz, jsou otevřené všem, které přitahuje filozoficky laděná próza i poezie s tématy v dnešní době velmi aktuálními: postavení ženy a muže ve společnosti, environmentální aspekty, vegetariánství, vliv nových technologií na duchovní rovinu lidství i na planetu Zemi.

Helena Pernicová

Foto: Patrik Borecký

Další článek:
Předchozí článek: