Uznávaný Tišnovák oslavil jubileum

Uznávaný Tišnovák oslavil jubileum

Tišnovský rodák a patriot doc. Ing. Jan Lacina, CSc., se dožil 9. ledna 2019 významného životního jubilea. Po tišnovském gymnáziu (1961) absolvoval brněnskou lesnickou fakultu (1966). Po několikaletém průzkumu lesů (od Šumavy po východoslovenský Vihorlat) se na akademických pracovištích desítky let zabýval výzkumem v oboru geobiocenologie a krajinné ekologie. Působil – a částečně dosud působí – v Brně jako vědecký pracovník (Ústav geoniky AV ČR) a jako vysokoškolský pedagog (Mendelova univerzita).

U příležitosti jeho 75. narozenin bych chtěl představit Jana Lacinu také jako spoluautora televizního seriálu, jako publicistu a výtvarníka.

V letech 2001–2011 natočil s Radimem Tichým (tehdejším pracovníkem TTV) 70 dílů seriálu Příroda Tišnovska. Jedná se o nadčasové dílo mapující a dokumentující přírodu tišnovského regionu. Spolu se svými hosty vždy dovedl zachytit a popsat podstatu vybraných scenérií. Později uplatnil docent Lacina své schopnosti i v médiu, které nedisponuje obrazem. Natočil v ČRO Vltava několik pořadů v cyklu Výlety s Vltavou, kde slovně realizoval porovnání stavu krajiny na obrazech a grafikách s aktuálním stavem přírody. Určitě zaujal každého, kdo se rád v okolí řeky Svratky toulal. „Vcházení do obrazů“ z pohledu krajinného ekologa se věnuje dodnes.

Dalším počinem jsou jeho publikační aktivity – stovky odborných statí a expertíz v časopisech, sbornících a monografiích nebo také beletristické práce. Napsal knihy: Květnice a příroda Tišnovska (1999), Kousíček modré (2015) nebo Klucanina (2017). Je také spoluzakladatelem a místopředsedou redakční rady časopisu Veronica, který vychází v Brně již od roku 1986.

Dovolte mi představit Jana Lacinu také jako výtvarníka. Je znám svými kolážemi, ve kterých rád recykluje již použité materiály jako např. staniolové obaly, visačky od čajů, obaly od mýdel apod. Od roku 1970 vystavoval svá díla samostatně i na společných výstavách, např. v Green Clubu
a Galerii mladých v Brně (1972), přes MěKS v Mikulově (1979) až po kavárnu Muzea města Tišnova (2015).

Závěrem bych chtěl jménem všech jeho příznivců docentu Janu Lacinovi popřát hodně zdraví a ještě spoustu skvělých nápadů a ochoty tlumočit nám své okouzlení uměním, přírodou a krajinou.

Zdeněk Jílek

Jan Lacina na fotografii Michal Beneše

 

Další článek:
Předchozí článek: