Nebojte se první pomoci

Nebojte se první pomoci

Dostali jste se do situace, ve které byl někdo ve vašem okolí bezprostředně ohrožen na životě?

Mnozí z nás se obávají první pomoc poskytnout, aby zasáhli správně a neublížili, někteří zpanikaří, či dokonce utečou. I podle policejních statistik ujíždějí řidiči od nehod stále častěji. Proto jsme se rozhodli, že je zapotřebí vychovat mladou generaci k tomu, aby se stala zkušenými a zodpovědnými poskytovateli první pomoci. Žáci učebního oboru ošetřovatel ze Střední školy a Základní školy Tišnov navštěvují od září základní školy v okolí a učí žáky na druhém stupni nejdůležitější zásady první pomoci. Je nutné si první pomoc stále opakovat a prakticky procvičovat, aby si ji žáci osvojili a automaticky
aplikovali v praxi. S radostí konstatujeme, že o výuku první pomoci je na základních školách veliký zájem.

Pokud ani vy nechcete být nenadálou situací zaskočeni, ale naopak být připraveni, můžete se s námi setkat příští rok  na jaře při příležitosti Mezinárodního dne ošetřovatelství na náměstí v Tišnově a základní postupy první pomoci si vyzkoušet na našich figurantech za asistence
odborných učitelů.

 

Kateřina Kouřilová, Pavla Caudrová

Foto: archiv SŠ a ZŠ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: