Adaptace Tišnova na klimati cké změny

Adaptace Tišnova na klimati cké změny

To, že v současné době probíhají
změny klimatu, si zřejmě všiml už úplně
každý člověk, který vnímá průběh počasí
a změny v okolní přírodě. Ať už je
příčinou změn cokoliv, je nutné na ně
začít reagovat.
Mnoho z nás si klade otázky: „Co
s tím? Co pro zlepšení situace může
udělat město? Co mohu udělat já?“
Na tyto otázky se pokusíme nalézt
odpovědi v sérii přednášek a besed
věnovaných právě adaptačním opatřením
na změnu klimatu v našem regionu.
Celkovým cílem přednášek
je zvýšení povědomí zástupců veřejné
správy (politici, úředníci) a občanů
města Tišnova o adaptačních opatřeních
na probíhající změnu klimatu
a ideálně je i promítnout do řízení
a činnosti města.
V přednáškách budou zmíněny adaptační
kroky měst, která již dlouhodobě
bojují se suchem a náhlými přívalovými
srážkami a mají s těmito otázkami
a problémy praktické zkušenosti.
„Chceme-li vidět změnu, tak se sami
musíme stát tou změnou, kterou chceme
vidět.“
O cyklu přednášek a besed se více
dozvíte na internetových stránkách
strany Zelených a Ekoporadny Tišnovsko.
O konkrétních akcích bude veřejnost
informována i prostřednictvím
Tišnovských novin.

Hana Ondrušková

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: