VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

 VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Popis pracovní pozice:

 • Administrace a propagace informačních systémů města,
 • propagace investičních akcí města,
 • příprava a následná administrace nových webových stránek města,
 • pořizování fotodokumentace a publikace projektů města,
 • realizace a vyhodnocování anket se zapojením veřejnosti,
 • příprava článků a zajištění grafických podkladů pro Tišnovské noviny,
 • zajišťování přípravy a výroby grafických podkladů pro společenské akce pořádané městem,
 • výkon funkce tajemníka Komise pro komunikaci a média a další.

Požadavky:

 • Praxe v administraci informačních systémů a správě webových stránek podmínkou,
 • znalost zákonů ve veřejné správě vítána,
 • výborná znalost práce s PC, morální bezúhonnost, řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita,
 • nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců                 ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 17.12.2018

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 17.12.2018 – do 17:00 hod.,

 

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OKSVV – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: