Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ, příspěvková organizace

Tišnovská 116, 595 01 Velká Bíteš, www.specskolabites.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

5. února od 9.00 h do 12.00 h probíhá výuka v jednotlivých třídách ZŠ pro žáky  s LMP, ZŠ speciální, v přípravném stupni ZŠ speciální a v Praktické škole. Po zbytek dne (12.00-16.00) bude možnost individuální prohlídky školy.

program

      9.00-9.15        Zahájení dne otevřených dveří – úvodní slovo ředitelky školy

      9.15-12.00      II. třída      Projektové vyučování (ZŠ speciální – detašované                                                  pracoviště: Školní družina ZŠ Sadová 579)

      9.15-9.35        VI. třída     Orofaciální stimulace, logopedická prevence v PSS

      9.15-9.45        III. třída     Využití montessori pomůcek ve výuce (autistická tř.)

      9.15-10.00      V. třída      Matematika (ZŠ pro žáky s LMP)

      9.15-10.00      I. A             Zážitková hodina (Praktická škola – snoezelen)

      10.15-10.35    I. třída        Bazální stimulace (ZŠ speciální – snoezelen)     

      10.00-10.45    IV. třída     Český jazyk (ZŠ pro žáky s LMP)

      10.15-11.00    I. A            Ruční práce (Praktická škola – dílna)

      10.50-11.10    I. třída        Využití afrických bubnů v hodině HV (ZŠ speciální)

      11.15-12.00    I. třída        English Fruit and Vegetable (ZŠ pro žáky s LMP: 3.,                                             5. ročník)

11.15-12.00    III. třída     Logopedická péče, rozvoj dílčích funkcí

Další článek:
Předchozí článek: