Projekt EDISON

Projekt EDISON

Cestování spojené s poznáváním blízkých i vzdálených míst
naší planety je nejčastěji náplní letních prázdnin. Žáci tišnovského
gymnázia však měli možnost seznámit se s několika zajímavými
cizími zeměmi krátce po zahájení nového školního roku.
0d 9. do 16. září 2018 se na škole totiž uskutečnil projekt
EDISON, jehož garantem je mezinárodní studentská organizace
AIESEC. V rámci projektu přijelo na gymnázium sedm stážistů:
Anna z Ruska, Kate a Salome z Gruzie, Maria z Rumunska,
Mook z Thajska, Svetik z Ukrajiny a Zidi z Pákistánu. Celý týden
vedli hodiny, v nichž seznamovali naše studenty se svými
zeměmi, jejich tradicemi a zvyky. Měli připravené prezentace,
diskutovali se žáky, zapojili je do nejrůznějších aktivit. Mluvilo
se převážně anglicky, několik hodin proběhlo také v ruštině.
Projekt rozhodně přispěl ke zlepšení komunikačních schopností
žáků a mnohé motivoval k dalšímu studiu jazyků.
Naši hosté bydleli v hostitelských rodinách studentů gymnázia.
Ve volném čase poznávali Tišnov a jeho okolí. Nejvíce se jim
líbila návštěva zámku v Lysicích, prohlídka kláštera Porta coeli,
okouzlil je pohled na město z rozhledny. Velice ocenili návštěvu
tišnovské radnice a setkání s panem místostarostou Mgr. Martinem
Seberou, Ph.D.
Děkujeme MěÚ Tišnov a SRP při Gymnáziu Tišnov za finanční
podporu projektu EDISON.

text i foto Jitka Juříčková

Další článek:
Předchozí článek: