Poděkování za účast na sbírce Koláč pro hospic

Poděkování za účast na sbírce Koláč pro hospic

Ve středu 3. října proběhla v Tišnově již tradiční veřejná
charitativní sbírka Koláč pro hospic. Sbírka díky štědrým dárcům
přinesla krásnou částku 57 187 korun, která bude využita
na péči o terminálně nemocné v Tišnově a okolí. Díky domácí
hospicové péči budou moci nevyléčitelně nemocní strávit závěrečnou
část svého života důstojně, v rodinném prostředí a v péči
svých blízkých.
Samotná sbírka začínala již brzy ráno, kdy první z 1 600 koláčků
od firmy Novojan z Čebína putují do firem v Tišnově a okolí
– firmy Mertastav, Thuasne i ČSAD Tišnov patří k našim tradičním
dárcům a také v letošním roce jejich zaměstnanci štědře
přispívali do naší sbírky.
Tišnovští hasiči, stejně jako zaměstnanci Podhoráckého muzea
Předklášteří, již v průběhu několika předcházejících dní uspořádali
mezi sebou sbírku a v den Koláče pro hospic odevzdali vybrané
prostředky do zapečetěné pokladničky. Vedení firmy Mouka
zase každým rokem daruje finanční částku na hospicovou péči
a za věnované prostředky pořídí koláče pro všechny své zaměstnance.
Někteří z nich potom do sbírky ještě i osobně přispějí.
Velice rádi jsme také za zájem základních škol, pedagogové
ZŠ Dolní Loučky, ZŠ a MŠ Předklášteří a ZŠ Smíškova projevují
o sbírku opakovaný zájem a jejich účast na charitativní sbírce je
rozhodně dobrým vzorem pro žáky jejich škol.
Díky za příspěvky patří i zaměstnancům firmy RIGI či Kv.Řezáč
a nově se v letošním roce zapojila i firma Vitar Železné,
za jejíž zájem také velice děkujeme.
Dlouholetá spolupráce je navázána se společnostmi Siemens
Drásov a Tyco Electronics v Kuřimi, v jejichž provozech jsou
zaměstnanci o sbírce vždy dobře informováni a v hojné míře se
jí účastní. Těší nás i velký zájem o sbírku mezi našimi klienty
pečovatelské a ošetřovatelské služby.
Samotná sbírka je organizačně poměrně náročná a rozhodně
by se neobešla bez dobrovolníků – studentů Střední školy
a Základní školy Tišnov, kteří nám celý den ochotně pomáhali
na obou stáncích a také získávali příspěvky v ulicích města Tišnova.
Neobešla by se ale ani bez ochotných zaměstnanců Oblastní
charity Tišnov, kteří nad rámec svých denních povinností se
sbírkou vypomáhali.
Sbírka samotná si klade za cíl nejen získat prostředky na péči
o nevyléčitelně nemocné, ale také vnést mezi občany osvětu
a otevřít téma hospicové péče ve společnosti. To se v posledních
ročnících sbírky jistě daří, neboť k našim stánkům během dne
nepřicházeli lidé jen přispívat na hospicovou péči, ale také se
s námi podělit o své příběhy a zkušenosti.
Je to velký výčet díků, ale všichni přispěvatelé si je bezesporu
zaslouží, neboť svou účastí na sbírce dokázali, že nejsou lhostejní
k problémům druhých, a umožnili tak pomoci nemocným
lidem a jejich rodinám v nelehké životní situaci. Váš zájem je pro
nás povzbuzením a zároveň velikým závazkem.

Marta Rémanová

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: