I pracovnice Oblastní charity tišnov je nominována na Cenu Charity ČR 2018

I pracovnice Oblastní charity tišnov je nominována na Cenu Charity ČR 2018

Cena Charity ČR je poděkováním a veřejným uznáním
za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků
a podporovatelů Charity ČR a je udílena od roku
2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní charity se souhlasem
místního biskupa.
Za Diecézní charitu Brno byla za rok 2018 na tuto prestižní
cenu nominována pracovnice Oblastní charity Tišnov, pečovatelka
a koordinátorka pečovatelské služby paní Hana Mácová.
Slavnostní udílení Cen Charity ČR 2018 proběhne v rámci benefičního
koncertu v Praze v Obecním domě dne 31. října.
Paní Hana Mácová je člověk, pro kterého je pomoc druhým
lidem srdeční záležitostí. Již během svých studií pracovala
jako dobrovolnice v domově pro seniory, a jak sama říká,
už v té době jasně věděla, že chce pomáhat lidem. Po ukončení
studií se pohybovala ve zdravotnictví.
U naší oblastní charity pracuje již od roku 2010 jako pečovatelka
v rámci pečovatelské a odlehčovací služby. Po celou
dobu je pravou rukou vedoucí služby. Ochotně se zapojuje
i do mimopracovních aktivit souvisejících s provozem naší oblastní
charity. Podílí se například na vzdělávání laické veřejnosti
v péči o blízké a jako dobrovolnice se již po mnoho let účastní
s dětmi tříkrálové sbírky v Hradčanech. Energii čerpá především
z času stráveného se svojí rodinou a prací na zahradě.
Charitu, ale i sebe prezentuje velmi vstřícným, milým a příjemným
chováním. Vždy za sebou nechává velmi dobře odvedenou
práci a nemá ráda nedůslednost.
Za všechny klienty i kolegy z naší oblastní charity mohu říci, že
jsme rádi, že je součástí našeho kolektivu.

Marta Rémanová

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: