Listopadové kalendárium Tišnovska

Listopadové kalendárium Tišnovska

1. LISTOPADUPŘED 15 LETY
V sobotu 1. listopadu 2003 bylo uvedeno
do provozu rekonstruované autobusové
nádraží. Na rozdíl od minulosti, kdy stání
většiny autobusů bylo umístěno šikmo
k železniční staniční budově a směrem
ke Korábu se ještě nacházela rozlehlá zahrada,
bylo nové nádraží situováno tak,
jak je známe dnes. Z obou příjezdových
stran již existovaly dva kruhové objezdy
a nově zřízenou ulicí Nádražní bylo vše
propojeno s ulicí Cáhlovskou. Další úprava
nádraží proběhla v roce 2015, kdy byla
všechna nástupiště zastřešena.
2. LISTOPADUPŘED 25 a 35 LETY
V úterý 2. listopadu 1993 zemřel bývalý
předseda Městského národního výboru
(MěNV) Tišnov Jiří Jobánek. Narodil se
15. dubna 1924, do funkce byl zvolen 14.
června 1964 a přečkal v ní srpnovou okupaci
1968 (na radnici tehdy nechal vyvěsit
černou vlajku) i počátky normalizace; sám
pak odstoupil ke dni 31. prosince 1970.
Pocházel z Dolních Louček, v 70. létech
pracoval v podniku Výstavba dolů uranového
průmyslu, krátce byl i předsedou Tělovýchovné
jednoty Baník. Přesně o 10 let
dříve, ve středu 2. listopadu 1983 zemřel
Josef Pochop, který nastoupil do funkce
předsedy MěNV jen pár měsíců po Jobánkově
demisi, konkrétně v listopadu 1971
a vydržel v ní do prosince 1976. Narodil
se 14. ledna 1914, dlouhá léta prožil
ve Štěpánovicích a na tišnovskou radnici
přišel z postu vedoucího odboru Okresního
národního výboru (ONV) Brno-venkov.
V době existence ONV Tišnov byl dokonce
dvakrát (1949 a 1953-60) jeho předsedou.
Ve stejném roce jako Pochop, jen o 24 dnů
později (v sobotu 26. listopadu 1983), zemřel,
do třetice, další někdejší první muž
tišnovské radnice Eduard Smejkal (v nejvyšší
funkci působil v období 1950–52).
Blíže jsme o něm v kalendáriu psali v lednu
loňského roku.
5. LISTOPADUPŘED 520 LETY
V pondělí 5. listopadu 1498 (podle juliánského
kalendáře) osvobodil Vilém z Pernštejna
po dohodě s abatyší Markétou Tišnovské
od povinnosti odúmrtě. Zatímco
dosud majetky měšťanů zemřelých bez přímých
dědiců přecházely na vrchnost, podle
nového privilegia dostali obyvatelé Tišnova
svobodu odkázat svoje majetky komukoliv,
pokud řádně sepsali závěť a poručenství.
Za toto právo existovala naopak povinnost
ročně odvádět do kláštera určitý peněžitý
obnos a slepice.
10. LISTOPADUPŘED 15 LETY
V pondělí 10. listopadu 2003 začala v Tišnově
a okolí působit charitní ošetřovatelská
služba, tzv. domácí péče. V počátcích
ji zajišťovaly registrované zdravotní
sestry Domu léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa, které mohly samostatně vykonávat
ošetřovatelskou péči. Služba si uložila
za cíl pomáhat jednotlivcům a jejich
rodinám dosáhnout tělesného a dušev-
ního zdraví v souladu s jejich sociálním
prostředím. Poskytována byla na základě
předepsání praktickým nebo ošetřujícím
lékařem při propuštění ze zdravotnického
zařízení. V červenci 2008 přešel tento
projekt pod Oblastní charitu Tišnov.
15. LISTOPADUPŘED 125 LETY
Ve středu 15. listopadu 1893 se narodil
František Štěrba, pozdější šéflékař
Okresního ústavu národního zdraví v Tišnově.
Narodil se v Senici v píseckém
okrese, do Tišnova přišel v roce 1919
a působil zde do roku 1954, kdy se odstěhoval
do Brna. Za druhé světové války
byl členem odbojových skupin Jindra
a Obrana národa, jako sokolský zdravotník
byl v říjnu 1941 zatčen a od prosince
více než půl roku vězněn v Osvětimi. Zemřel
20. července 1965 a na vlastní přání
byl pochován v Tišnově.
17. LISTOPADUPŘED 110 LETY
V úterý 17. listopadu 1908 povolilo město
Tišnov lampářům pořídit si k služebním
výkonům nepromokavé pláště.
Tišnov měl v té době více než 60 petrolejových
svítilen, o které se starali dva lampáři
Karel Paleček a Antonín Bytešník,
každý za mzdu 25 korun měsíčně s příplatkem
70 haléřů za každou přibylou
lampu. O rok později již bylo v Tišnově
veřejné osvětlení realizováno za pomoci
elektřiny.
17. LISTOPADUPŘED 60 LETY
V pondělí 17. listopadu 1958 byla ustavena
komise pro oslavy 700 let města
Tišnova, které se měly prolínat celým rokem
1959. Komise měla 49 členů a v jejím
čele stál profesor tišnovského gymnázia
Antonín Stejskal. První akcí v rámci
oslav byl v dubnu 1959 koncert Pěveckého
sdružení moravských učitelů, oficiální
slavnostní zahájení proběhlo koncem
května, hlavní oslavy na přelomu srpna
a září. Z hlediska historické správnosti
šlo ovšem o omyl, protože pořadatelé datum
založení města špatně interpretovali
a navíc vycházeli z dokumentu, který
dnes vědci považují za falzum.
19. LISTOPADUPŘED 30 LETY
V sobotu 19. listopadu 1988 byly
ve sportovní hale u sokolovny zahájeny
víkendové mezinárodní závody ve skocích
na trampolíně. Zúčastnili se jich
sportovci z 10 evropských zemí, Kanady
a USA. Ženy i muži soutěžili v kategoriích
jednotlivců a poté i v synchronním
skákání. Většinu předních míst obsadili
závodníci Německé spolkové republiky
a Sovětského svazu. Přímý přenos z akce
vysílala Československá televize.
24. LISTOPADUPŘED 95 LETY
V sobotu 24. listopadu 1923 se narodil
Antonín Stejskal. Pocházel z Jamného,
v Tišnově byl nejprve ředitelem měšťanské
školy dívčí a v období 1953–69
působil jako profesor na tišnovském
gymnáziu, přičemž první čtyři roky i zde
strávil ve funkci ředitele. Pro studenty
vedl divadelní kroužek; byl velkým obdivovatelem
horáckého folklóru. Po odchodu
ze školy se uplatňoval v mírovém
hnutí – byl předsedou České mírové rady,
místopředsedou Československého mírového
výboru a členem Světové rady míru;
v té době již bydlel v Praze. Ještě v roce
1998 byl jedničkou pražské kandidátky
strany Důchodci za životní jistoty ve volbách
do Poslanecké sněmovny. Zemřel
13. prosince 2003.
24. LISTOPADUPŘED 10 LETY
V pondělí 24. listopadu 2008 zemřel
ve Valticích výtvarník a pábitel Miloslav
Sonny Halas, jemuž byla předloni u příležitosti
70. výročí narození (*13. října
1946) udělena in memoriam Cena města
Tišnova. Více jsme o tomto svérázném
umělci psali v říjnovém čísle ročníku
2016 a také vloni v listopadu.
25. LISTOPADUPŘED 135 LETY
V neděli 25. listopadu 1883 se narodil
Vilém Máca. Žil po celý život v Tišnově,
byl úředníkem u soudu či berního úřadu
a aktivně působil v řadách Sokola jako
cvičenec i člen pěveckého sboru. Jeho
koníčkem byla mineralogie. Významně se
zasloužil o Podhorácké muzeum, v jehož
čele stál – už jako penzista – po druhé
světové válce. V padesátých létech inicioval
umístění muzea do prostor bývalého
proboštství v klášteře Porta coeli, kde
sídlí doposud. Zemřel 27. ledna 1969.
29. LISTOPADUPŘED 515 LETY
Ve středu 29. listopadu 1503 (podle juliánského
kalendáře) byl bořitovským
farářem Janem a tišnovskými měšťany
Janem Holáským a Janem Soukeníkem se
souhlasem abatyše a konventu kláštera
Porta coeli založen v tišnovském kostele
oltář Božího těla, Deseti tisíc mučedníků
a Čtrnácti svatých pomocníků.
Příslušný kněz nebo jeho zástupce měli
u oltáře týdně sloužit tři mše a výroční
mši zádušní. Oltář Božího těla se stal
centrem eucharistického kultu pro farnost
i celý děkanát, což vedlo k pozdějšímu
založení bratrstva Božího těla (1519).
30. LISTOPADUPŘED 50 LETY
V sobotu 30. listopadu 1968 se uskutečnilo
první představení tišnovského loutkového
divadla Mladost. Jeho vedoucím
byl Miloš Navara, soubor tvořilo dvacet
chlapců a děvčat a jejich první pohádkou
pro veřejnost byl Kašpárkův první krok
do života. Za dobu svého trvání sehrálo divadlo
více než sto loutkových představení,
z toho přes třicet premiér. Na scénických
výpravách se podíleli malíři Karel Formánek,
Karel Koudelka či Táňa Balášová,
hudbu skládali Josef Růžička a Jaroslav
Dvořák. Svoji činnost soubor ukončil
v roce 1989.

Václav Seyfert

foto: Miloslav Sonny Halas při oslavě svých šedesátin v roce 2016. Foto: Stanislav Chlup

Další článek:
Předchozí článek: