Aktivní informování veřejnosti je dobrou vizitkou města

Aktivní informování veřejnosti je dobrou vizitkou města

Jedním z hlavních úkolů každé obce
nebo města je komunikace s občany. Byť se
to možná nezdá, nabídka komunikačních
prostředků, které jsou veřejnosti v Tišnově
k dispozici, se již několik let postupně rozšiřuje.
Přestože se v této oblasti pohybuji
již patnáct let, každým dnem objevuji nové
a nové možnosti, které by se daly k tomu či
onomu účelu využít. Ne všechny jsou však
využitelné plošně, a navíc velikost nabídky
často nezaručuje kvalitu a uživatelskou
přívětivost. Ale abych nepsal jen o teoretických
možnostech, rád v kostce shrnu
nabídku toho, co v současné době město
Tišnov svým občanům nabízí.
Webová prezentace
Web je dnes již povinnou součástí
každého města nebo obce. Ten současný
slouží v Tišnově již čtvrtým rokem.
Přestože si občané na ten poslední chvíli
zvykali, dnes se stal pravidelným prostředníkem
mezi městem a jeho obyvateli.
V průběhu těch čtyř let jsme získali
řadu poznatků, jak web lépe přizpůsobit
potřebám uživatelů, navíc elektronická
komunikace je obor, který se vyvíjí velmi
rychle. Proto připravujeme poměrně zásadní
změnu, která by měla občany města
v příštím roce příjemně potěšit. Součástí
webu je, a i nadále zůstane, rubrika
Otázky/Odpovědi, která je poměrně často
využívána pro získávání informací, jež
zde chybí nebo jsou hůře dohledatelné.
Web „Proměny Tišnova“
Jedná se o projekt, který vznikl teprve
nedávno, přesto si podle našich informací
získal oblibu u určité cílové skupiny,
neboť nabízí důležité informace o dění
v našem okolí podané jinou, netradiční
a snadno vstřebatelnou formou. Současný
web města nám neumožňoval zveřejňovat
informace podle našich představ.
Každý, koho zajímá, co se ve veřejném
prostoru zrealizovalo nebo se zde chystá,
by jej měl navštívit.
Facebook
Tento produkt je dnes prakticky nenahraditelným
prostředkem pro sdílení informací
u mladší a střední generace. Facebookový
profil navíc zaznamenává častější
návštěvnost než klasický web. Je to dáno
možností využívat jej v mobilních zařízeních
a také možností vkládání komentářů
nebo dotazů on-line. Na tuto sociální síť
dáváme k dispozici také větší množství fotografií
v maximální kvalitě, což je zajisté
přidaná hodnota oproti webu. Současný
profil má něco přes 2 000 fanoušků a jejich
počet každý měsíc o několik desítek roste.
Tišnovské noviny
Zejména starší generace je ani po několika
letech od změny nenazve jinak než
„Tišnovsko“. Je to bezesporu dáno tradicí
a také jejich rozsahem a nabídkou obsahu,
což se mj. projevuje tím, že i když jde
o jednu z mnoha tiskovin v poštovních
schránkách, nekončí v krabicích pod nimi,
ale v domácnostech projdou rukama několika
generací čtenářů. Tišnovské noviny
se v minulém čísle změnily, resp.
jejich grafika, a myslím, že to byla změna
k lepšímu. Čtenáři si do budoucna zaslouží
i lepší kvalitu tisku a papíru, což je
jedna z oblastí, o kterou budeme v následujících
měsících usilovat.
Tišnovská televize
Důležitý komunikační kanál, který
poskytuje své informace o dění v Tišnově
a jeho okolí již dvacet let. I ona si prošla
v posledních letech proměnou. Moderní
znělky, změny ve vysílacím schématu,
používání dronu k leteckým záběrům,
zveřejňování videí na sociálních sítích
nebo postupný návrat k dokumentaristice
je vývoj, z něhož mám osobně velkou
radost. Vedení MěKS Tišnov, pod které
TTV spadá, nyní řeší i zastaralé technické
vybavení, jehož výměna a doplnění jistě
zkvalitní vlastní tvorbu.

Mobilní rozhlas
V Tišnově byl zaveden přesně před
rokem. Na začátku září 2018 v něm bylo
zaregistrováno 1 324 obyvatel, kteří jeho
prostřednictvím získávají důležité informace,
např. o omezeních a změnách
v dopravě, změnách úředních hodin nebo
rozsahu provozu sportovišť, zve na veřejné
prezentace a kulturní i společenské
akce. Registrace je velmi jednoduchá
a informace můžete následně přijímat on-
-line přes e-mail, SMS nebo přes mobilní
aplikaci v chytrém telefonu.
LCD panel s úřední deskou
V Tišnově funguje již čtvrtým rokem
a příjemně oživuje prostor mezi radnicí
a služebnou městské policie. Kromě toho,
že slouží jako úřední deska, je kolemjdoucími
využíván např. jako mapa, umožňuje
jim vidět náhled webových kamer nebo si
třeba jen přečíst aktuality. Dá se přes něj
dostat i na internetové stránky příspěvkových
organizací. Jeho ovládání je jednoduché
a zvládají ho i starší generace
našich spoluobčanů.
Informační obrazovky
v budově městského úřadu
Již tradiční informační prostředek, který
vám může zkrátit čekání při vyřizování
agendy občanských průkazů, pasů nebo
např. přepisu vozidel. Díky pracovníkům
Tišnovské televize, kteří obsah pravidelně
aktualizují, zde můžete sledovat informační
smyčku, ve které jsou prezentovány
důležité informace nebo např. nabídka
různých společenských akcí.
TIC Tišnov
Nové infocentrum je v provozu více než
rok a oproti minulosti značně rozšířilo své
portfolio. Za tu dobu se i díky řadě doplňkových
služeb stalo místem, kam lidé chodí
často, rádi a např. pro turisty je jedním
z objektů, které ve městě navštíví mezi
prvními. Personál se navíc vždy snaží každému
návštěvníkovi poskytnout takové
informace, které bude moci dále využít.
Zvlášť jsem už nezmiňoval např. weby
příspěvkových organizací nebo specifické
způsoby komunikace, které vám nabízejí
tyto instituce. Ani těch není málo. Přesto
věřím, že nabídka informací, které se
k Vám z různých stran dostávají, je dostatečně
pestrá a každý má možnost najít si
takový způsob komunikace, jaký mu vyhovuje,
a seznámit se s tím, co ho zajímá.
Všem čtenářům Tišnovských novin přeji
hezký podzim.

Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: