Zářijové kalendárium Tišnovska

Zářijové kalendárium Tišnovska

 1. ZÁŘÍ

PŘED 55 LETY

K datu 1. září 1963 došlo k dovršení reorganizace jedenáctileté střední školy, která byla organizačně i finančně rozdělena na základní devítiletou školu (ZDŠ) a střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) v délce trvání tři roky. Stalo se tak ve smyslu nového školského zákona z roku 1960. Novým ředitelem se stal bývalý okresní školní inspektor Bohumil Kabeš.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 25 LETY

Ve čtvrtek 2. září 1993 vyšlo první číslo čtrnáctideníku Vox. Vydavatelem byl JUDr. Martin B. Chutný, první šéfredaktorkou Uljana Bráchová. Tento nezávislý regionální list ve formátu klasických novin byl určen pro oblast někdejšího tišnovského okresu a existoval téměř 24 let; jeho poslední číslo neslo datum 21. června 2017.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 125 LETY

V neděli 3. září 1893 byl v Tišnově založen Spolek katolických tovaryšů. Jeho zakladatelem byl místní kooperátor (jinými slovy farní vikář) František Koudelka, hned od počátku měl spolek více než 60 členů z řad významných tišnovských občanů. První spolková místnost se nacházela Na Humpolce, v roce 1896 došlo k přejmenování na Katolickou vzdělávací jednotu. Za předsednictví Františka Hály zakoupila jednota v roce 1899 vlastní dům, poté nazývaný katolický, který byl společně se sokolovnou centrem společenského života ve městě. Původní malý dům byl během roku 1938 nahrazen velkou, dodnes funkční budovou (dnešní Městské kulturní středisko). Spolek byl komunistickým režimem zlikvidován 30. 9. 1951 a k jeho obnovení došlo až 21. prosince 1990, kdy byla ustavena Katolická vzdělávací jednota pod ochranou sv. Josefa v Tišnově.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 20 LETY

V pátek 4. září 1998 bylo ve zdejší sportovní hale zahájeno mistrovství Evropy ve volejbale juniorů, které se konalo až do 12. 9. v Tišnově a v Brně. Tišnovskou skupinu tvořily týmy Francie, Itálie, Litvy, Portugalska, Řecka a Ruska. Denně se konala tři utkání, závěrečné dva dny patřily zápasům o konečné pořadí. Mistrem Evropy se stalo Rusko finálovým vítězstvím nad Francií 3:0, tým Česka, který hrál všechny své zápasy v Brně, získal bronzovou medaili.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 690 LETY

Dne 8. září 1328 byla vydána listina abatyše Anežky, v níž se hovoří o Tišnovu jako o městě. V listině se mimo jiné uvádí, že tišnovská abatyše „inkorporuje klášteru po své smrti jisté domky ležící u Tišnova, které koupila tak, aby usedlí na nich, jejichž práva a povinnosti stanoví, ve všem hleděli ke klášteru.“ (citace regestu z http://monasterium.net). Text je psán latinsky a jsou k němu připojeny tři pečeti: vydavatelky, Jana, plebána (čili duchovního správce) v Tišnově a Mikuláše z Věže, měšťana tišnovského. Jedná se o nejstarší dochovanou podrobnější písemnost o vnitřních poměrech v tišnovské obci. Skutečným městem se ovšem Tišnov stal až podstatně později, v roce 1788.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 80 LETY

V neděli 11. září 1938 se v Býkovicích na Blanensku narodil Josef Růžička. Rok poté se celá rodina Růžičkova přestěhovala do Tišnova; Josef následně absolvoval klavír na brněnské konzervatoři a už od 17 let hrál na několik nástrojů ve zdejším Tanečním orchestru Karasova divadla. Později se stal hudebním skladatelem, redaktorem Československého rozhlasu v Brně a také kapelníkem dechovky Starobrněnská dvanáctka. Zemřel 6. 6. 1996.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 160 LETY

V neděli 12. září 1858 se v Luhačovicích narodil Viktor Serényi de Kis-Serény, mladší bratr Otto Serényiho, hlavního majitele lomnického panství. Viktor byl jeho spolumajitelem, ovšem protože se svou chotí Mary pobýval od roku 1881 v Minneapolis a na jiných místech USA, byl mu pouze vyplácen podíl na zisku z panství. Zemřel v roce 1939 v Brně.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 125 LETY

Ve středu 13. září 1893 se rovněž v Luhačovicích narodil Ottův syn Aloys Maria Serényi de Kis-Serény, který po smrti svého otce 17. 12. 1927 zdědil velkostatky Lomnice a Luhačovice. Správou těchto statků se ovšem zabýval již za otcova života, později žil převážně v Luhačovicích a do Lomnice jen zajížděl. Byl znám svým kladným vztahem k automobilismu. Po druhé světové válce, přestože se nijak nepodílel na kolaboraci s nacistickým režimem, mu byl majetek zkonfiskován. S rodinou přesídlil do zahraničí a zemřel 26. 4. 1957 ve Vídni.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 290 LETY

Ve čtvrtek 16. září 1728 poslali purkmistr a rada městečka Tišnova moravskému vlastivědnému badateli Dismasu Josefu Ignáci Hofferovi barevné vyobrazení městského znaku včetně pojednání o dějinách Tišnova. Znak je dodnes uložen v Archivu města Brna – jedná se o zelený štít s dvouocasým stříbrným lvem ve skoku korunovaným zlatou korunkou, který drží v pravé zdvižené tlapě zlatou lilii.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 5 LETY

V úterý 17. září 2013 zemřel v Žernůvce Mons. Josef Šindar, dlouholetý tišnovský farář. Podrobněji jsme o něm psali v letošním březnovém čísle v souvislosti s výročím jeho narození (29. 3. 1933).

 1. ZÁŘÍ

PŘED 60 LETY

V úterý 23. září 1958 vzniklo okresní fotostředisko, které sdružovalo fotokroužky z tehdejšího okresu Tišnov. Výbor tvořili Dalibor Tikovský, Miloš Ondráček, Antonín Šikula, Josef Permedla a František Zeman; 113 členů-fotoamatérů pocházelo z kroužků fotostřediska Tišnov, Modety, Ústavu národního zdraví, Okresního střediska školství, Kovolitu Česká, TOS Kuřim, Veverské Bítýšky, školy v Deblíně a závodu MEZ Drásov. Byl ustaven i poradní sbor pro jednotlivé fotografické činnosti, pořádaly se kurzy, výstavy a odborné přednášky předních brněnských fotografů. Po zrušení tišnovského okresu se i činnost fotostřediska postupně vytrácela až ke svému zániku.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 115 LETY

V sobotu 26. září 1903 se narodil Václav Komárek. Ve svých třiceti letech se již jako držitel titulu RNDr. stal středoškolským profesorem biologie a zeměpisu na tišnovském gymnáziu, kde svoje působení ukončil teprve odchodem do důchodu v roce 1963 po plných třech desetiletích učitelské praxe. Podvakráte byl navíc ředitelem celé školy, nejprve v létech 1948-1953, poté znovu v období 1957-1963. V padesátých létech byl jediným ze zdejšího profesorského sboru, který žákům vykal, ale jistě nejen tím byl mezi studenty velmi populární. Jak vzpomínal jeden z absolventů doc. Jan Lacina, „on neučil fakta, ale umění přemýšlet a hledat souvislosti.“

PŘED 15 LETY

V pátek 26. září 2003 byla jako součást Václavských hodů slavnostně otevřena nová přístavba tišnovské radnice. Návrh vypracoval Alfred Knopp, autorem realizační dokumentace dostavby byl Jaroslav Kratochvíl. Práce byly zahájeny v červenci 2001 a dokončeny v témže měsíci roku 2003. Dodavatelem vrchní stavby byla firma Kaláb, s.r.o. z Brna, cena celého díla činila 24,5 miliónu korun. Mezi hosty slavnostního otevření byl i tehdejší jihomoravský hejtman Stanislav Juránek.

 1. ZÁŘÍ

PŘED 15 LETY

V sobotu 27. září 2003 zemřela herečka Marie Pavlíková, dlouholetá členka brněnského Národního divadla. Tišnovské rodačce a dosud jediné ženské držitelce našeho čestného občanství bude podrobně věnováno prosincové pokračování dlouhodobého seriálu o čestných občanech města.

 

OPRAVA S OMLUVOU:

V minulém kalendáriu se nám bohužel objevil nemilý šotek v odstavci o tišnovské návštěvě člena sestřeleného amerického válečného letounu Roberta Beache. V textu mělo být správně „…na místě mezi Tišnovem a obcí Hradčany, kam letoun tehdy dopadl…“, zatímco nám se do této věty místo Hradčan vloudilo Železné. Na chybu nás upozornil pan Zdeněk Denéf, jemuž tímto děkujeme. Omlouváme se a jsme rádi, že máme tak pozorné čtenáře…

Václav Seyfert

Foto: Všestranný muzikant Josef Růžička, tentokrát výjimečně s kontrabasem. Foto z archivu Orchestru Karasova divadla.

Další článek:
Předchozí článek: