DĚTSKÁ SKUPINA POTŮČEK

DĚTSKÁ SKUPINA POTŮČEK

Od 3. září 2018 začne v Tišnově fungovat dětská skupina „Potůček“ na adrese Květnická 821 (v prostorách bývalé Studánky a posléze kliniky LOGO). RC Studánka ji bude provozovat za podpory města Tišnova a MAS Brána Vysočiny. Je určena pro 23 tišnovských dětí, které se z kapacitních důvodů nedostaly do MŠ.  Otevřeno bude ve všední dny 6:30 – 16:30, strava bude zajištěna dovozem z MŠ U Humpolky. Děti budou mít k dispozici dvě zčásti propojené místnosti, oplocené venkovní hřiště a budou o ně pečovat 3 kvalifikované pečovatelky. Celková cena za službu včetně stravy bude 1 500 Kč/měsíc (tato částka bude v případě nemoci dítěte nevratná a nelze ji odečíst z daně z příjmu jako tzv. školkovné).

Průběh přijímacího řízení:

Přihlášky do dětské skupiny Potůček jsou ke stažení na www.studanka-tisnov.cz nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov). Vyplněné přihlášky přijímáme ve dnech 4. – 15. 6. 2018, a to buď elektronicky na adrese studanka.potucek@gmail.com (vyplněné, podepsané a oskenované) nebo v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka, případně lze vytištěnou přihlášku hodit do poštovní schránky na bráně RC Studánka.

V týdnu 18. – 22.6. budou rodiče informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo jejich dítě vybráno k přijetí. Teprve poté rodiče dodají další potřebné dokumenty. Pokud rodiče dokumenty nedodají, dítě nebude moci být přijato. Nutné dokumenty jsou:

  1. Potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku (pokud svoji žádost do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nestáhli)
  2. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (bude ke stažení na webu RC Studánka)
  3. potvrzení o zaměstnání, podnikání, studiu nebo evidenci na ÚP u obou rodičů dítěte (na formuláři, který bude také ke stažení na webu RC Studánka)
  4. potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)

Následně podepíšeme smlouvu mezi RC Studánka a rodiči o zajištění péče o jejich dítě v dětské skupině Potůček. A dobrá zpráva nakonec – po upřesnění ze strany MAS Brána Vysočiny nebudou muset nakonec rodiče dokládat, že alespoň jeden z nich má trvalé bydliště nebo pracuje na území MAS Brána vysočiny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DĚTSKÉ SKUPINY POTŮČEK – pátek 8. 6. 2018. 16:00 – 18:00

Zveme Vás na Den otevřených dveří do Potůčku na Květnickou 821. Můžete se podívat na prostory dětské skupiny (prostory právě procházejí rekonstrukcí). Můžete odevzdat přihlášky, vzít si další tiskopisy a dozvíte se všechny potřebné informace ohledně provozu i charakteru péče o děti. K dispozici vám bude manažerka RC Studánka Mgr. Kateřina Hromčíková a hlavní pečovatelka Potůčku Bc. Šárka Ondráčková. Schůzka je koncipována jako informační pro rodiče. Prosíme, děti nechte doma, prostory ještě nebudou plně zařízeny a pro děti vhodné. Adaptační odpoledne pro děti s rodiči plánujeme udělat v posledním srpnovém týdnu.

Kateřina Hromčíková, statutární zástupkyně

 

Další článek:
Předchozí článek: