Bezbariérový vstup do „Riegrovky“ a oprava vnitřních prostor ZŠ ZaHRAda

Bezbariérový vstup do „Riegrovky“ a oprava vnitřních prostor ZŠ ZaHRAda

S ohledem na téma měsíce Tišnovských novin – investice – bychom rádi podali krátkou zprávu o připravované úpravě prostor naší školy, v rámci které dojde také k řešení bezbariérového vstupu do školské budovy Riegrova 312, kde v současnosti funguje naše škola, ZUŠ Tišnov, Inspiro a Gymnázium Tišnov. Celá investiční akce v hodnotě přes dva miliony korun by měla proběhnout z vlastních zdrojů naší školy a dotace z IROP. Půjde tedy o opravu a zhodnocení městského majetku tak říkajíc „zadarmo“. V současné době čekáme na rozhodnutí kontrolního orgánu, který dohlíží nad grantovou výzvou, ve které jsme uspěli. Pak budou moci začít práce, které se nám, doufejme, podaří realizovat v průběhu letních prázdnin tak, aby nebyl narušen provoz žádného ze subjektů, které budovu využívají.

Kromě výše zmíněného bezbariérového vstupu do budovy bychom v rámci projektu měli vytvořit jazykovou učebnu s konverzační místností, počítačovou učebnu a učebnu praktického vyučování – kuchyňku. Dojde také k oddělení prostor naší školy od zbytku budovy, abychom se navzájem nerušili. V rámci oprav dojde samozřejmě i k opravě vnitřních omítek, podlah, osvětlení a elektroinstalace. Pevně věříme, že tato oprava bude impulzem k postupné revitalizaci celé budovy, která si ji opravdu už zaslouží.

Na závěr bychom rádi poděkovali městu Tišnov za spolupráci při přípravě tohoto projektu a ostatním institucím za velkou snahu vyladit provoz této budovy ke spokojenosti všech 4 subjektů, které ji využívají.

Milan Růžička, ředitel Základní školy ZaHRAda

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: