Jak tráví senioři volný čas v CSS Tišnov

Jak tráví senioři volný čas v CSS Tišnov

Přestože senioři mají celou řadu vlastních aktivit, rádi tráví volný čas také společně. Centrum sociálních služeb Tišnov dlouhodobě organizuje a zajišťuje akce různé aktivity pro seniory, a to nejen pro ty, kteří bydlí v domech s pečovatelskou službou.

Veřejnosti méně viditelné, ale o to důležitější pro rozvoj nebo udržení schopností seniorů, jsou pravidelné činnosti. Ranní cvičení se koná třikrát týdně v tělocvičně DPS a účastní se jej vždy zhruba třináct seniorů. Cviky jsou přiměřené možnostem účastníků a slouží zejména k protažení a k udržení tělesné kondice. Mezi nadšenými cvičenci se utvořil spolek ¨BUĎ FIT ¨, který již několikrát měl tu možnost se pochlubit se svojí nacvičenou sestavou před publikem.

Pravidelnou a velice oblíbené aktivitou jsou hodiny procvičování paměti. Je snaha vyhledávat a vypracovávat pro seniory takové úkoly, jež vyhovují všem zúčastněným bez ohledu na předchozí vzdělání nebo zkušenosti.

Každý pátek probíhají také tvůrčí dílny, ve kterých senioři vyrábějí například oblíbené košíčky spletené ze starých novin, výrobky z papíru, vlny, textilu, ale i keramiky. Zároveň se pravidelně v dílnách v rámci výstav organizovaných na DPS chystá veškerá výzdoba na Velikonoční výstavu, Vánoční výstavu, na Den otevřených dveří a celoročně do prostor CSS. Každoročně se s výrobky zde vytvořenými účastníme soutěží Šikovné ruce v Lysé nad Labem a Pro radost a potěšení v Lipníku nad Bečvou. V dílničkách se obvykle sejde kolem deseti lidí. Na speciálně zaměřené dílny (vánoční, velikonoční) jich přichází i dvojnásobek.

Stále větší oblibu si získávají i hodiny zpěvu. Pravidelně se již druhým rokem schází sbor, v němž 15 zpěváků nacvičuje písně s doprovodem klavíru. Senioři již několikrát vystupovali v rámci oslav Dne seniorů nebo společném vystoupení s dětmi z MŠ Sluníčko, případně s dětmi z dětského domova.

A co dalšího jsme v roce 2017 pro seniory připravili?

Senioři měli na výběr z pestré škály nabídek programu. Uspořádali jsme celkem deset různých výletů, které jsou mezi seniory oblíbeny a vždy v krátké době plně obsazeny. Senioři se dále mohli zúčastnit některé ze čtyř tanečních zábav nebo šesti kulturních akcí typu oslava Dne matek nebo Den seniorů. Čtyřikrát u nás vystupovaly děti z různých tišnovských mateřských škol, měli jsme zde čtyři výstavy, pět přednášek na různá témata a devět poslechových pořadů.

Každý druhý týden v podzimních a jarních měsících s námi mohou senioři jet plavat do Wellness Kuřim.

I nadále se budeme snažit, aby se naše akce těšily takové oblibě a organizovat pro tišnovské seniory činnosti a pořady, které je zajímají, obohacují a udržují v aktivitě do pozdějšího věku.

Markéta Prokopová, kulturní pracovnice CSS Tišnov

Ilustrační foto: Michal Beneš

 

Další článek:
Předchozí článek: