Galerie Josefa Jambora v Tišnově

Galerie Josefa Jambora v Tišnově

Informace o výstavním programu, výukových programech a příměstských táborech

K výstavě fotografií Ireny Armutidisové Horizonty mlhy v Galerii Josefa Jambora připravila spolupracovnice galerie a lektorka Mgr. Radka Kaclerová sérii edukačních programů, které jsou určeny pro mateřské  školy (V Mlze), pro žáky 1. a 2. stupně základních škol (Zmizet v mlze, V zajetí mlhy) a pro středoškolské studenty bude výuka probíhat v češtině i  angličtině (Zaostřeno na mlhu & Foggy Time). Přesné anotace jednotlivých pořadů si můžete vyžádat mailem na adrese: galerie@kulturatisnov.cz.

Pokud Vás vystavené fotografické obrazy Ireny Armutidisové zaujaly, rádi bychom Vás pozvali na osobní setkání s autorkou v pořadu O krajině!, který se koná v sobotu 14. dubna v 16 hodin ve výstavě. Budete mít možnost zúčastnit se komentované prohlídky a následné přednášky, v níž se Irena Armutidisová bude věnovat fotografii krajiny, a to především ve vztahu ke své vlastní předchozí a současné tvorbě.

V letní sezóně od června do září 2018 jsme připravili v GJJ výstavu raných a současných prací malíře a pedagoga Petra Kvíčaly: Petr Kvíčala  ̶   Ornament krajiny, kterou otevřeme v sobotu 9. června v 16 hodin vernisáží výstavy a Zahradní slavností. O autorově tvorbě pohovoří kurátor současného umění Ondřej Chrobák, autor řady nedávných výstav Petra Kvíčaly (GAVU Cheb, GASK Kutná Hora ad.). V rámci Zahradní slavnosti na zahradě galerie a městské knihovny v Tišnově se uskuteční návrat Kvíčalovy rockové kapely Květen v téměř původní sestavě.

Stálou expozici Josefa Jambora otevřeme v GJJ opětovně na podzim letošního roku výstavou Souznění s krajinou – Tišnovská sbírka Josefa Jambora, a to od konce října 2018. Přes léto budou Jamborovy obrazy, kresby a grafika podrobeny restaurátorskému průzkumu. Výsledné restaurátory vypracované protokoly o stavu děl se stanou podkladem pro případné konzervační a restaurátorské zákroky. Sbírku chceme nejen prezentovat, ale také o ni náležitým způsobem nadále pečovat. Proto budeme usilovat o zápis sbírky do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR, jež také umocní význam Jamborova uměleckého daru městu Tišnovu a umožní účast galerie v dotačních programech MK ČR.

Galerie Josefa Jambora v Tišnově pořádá letos době hlavních školních prázdnin poprvé dva příměstské tábory s výtvarným zaměřením:

  1. 8. ̶ 10. 8. 2018 příměstský tábor Krajinou! s Mgr. Tomášem Rybníčkem

Příměstský tábor s názvem Krajinou! nabídne prostor pro volnočasové a mimoškolní edukační aktivity pro děti z Tišnova a okolí v průběhu hlavních prázdnin školního roku 2018. Programová náplň naváže na problém krajiny jako tématu a inspiračního zdroje ve výtvarném umění.  Krajina a přírodní motivy jsou častým a důležitým námětem celé řady uměleckých počinů ve všech kulturách i dějinných epochách. Krajina samotná, procesy probíhající v krajině i jednotlivé přírodní živly přímo ovlivňují člověka v řadě aktivit spadajících do okruhů hmotné i nehmotné kultury.  Účastníci se hravou formou seznámí nejen s obrazy Josefa Jambora, jednoho z významných českých krajinářů. Ale také získají základní informace o krajinomalbě, úběžníkové a vzdušné perspektivě, obrazových plánech, kompozici obrazu nebo teorii barev. Dále program naváže na aktuální výstavu českého malíře a pedagoga Petra Kvíčaly, představitele české abstraktní malby, který se v současnosti zabývá především geometrickými ornamenty. Původní inspirací k abstraktním a značně redukovaným ornamentům Petra Kvíčaly byla právě krajina. Pozorování krajiny, rostlin a dalších přírodních motivů se stane východiskem k další výtvarné práci, rozvoji představivosti a fantazie. Také výtvarné možnosti abstrahování, seriální opakování motivu a využití čistých barevných ploch se stanou podněty k vlastní tvorbě.  Formou výtvarných her a experimentů si účastníci vyzkoušejí některé výtvarné techniky a postupy, budou to zejména akvarel, pastel, lavírovaná kresba tuší, základy grafických technik, otiskování, tisk z koláže, využití šablon při seriálním opakování a další.  Během společných diskuzí a dílčích prezentacích vlastních výtvarných prací se dotkneme i tématu významu krajiny pro život člověka a důležitosti ochrany životního prostředí pro trvale udržitelný rozvoj.

 

  1. – 31. 8. 2018 příměstský tábor ORNAMENT V KRAJINĚ s Mgr. Radkou Kaclerovou

Tábor se uskuteční v prostorách galerie, přilehlé zahradě a okolní krajině v době výstavy Petra Kvíčaly. Ornament v krajině svou koncepcí volně naváže na výstavní projekt. Dětské výtvarné snažení bude prezentováno na vernisáži prací vzniklých v průběhu tábora. Co je náplní tábora? Objevování a zaznamenávání ornamentů v okolní krajině, prostorová tvorba, kresba, malba, výtvarné hry a improvizace, míchání barev, práce s netradičním výtvarným materiálem. Program je doplněn celodenním výletem za hvězdami Santiniho Zelené Hory ve Žďáru a koupáním s průzkumem ornamentu vodních vlnovek. Cena pětidenního programu jednoho příměstského galerijního tábora je 1500,-Kč, sourozencům poskytujeme slevy. Maximální počet dětí ve skupině je 15 účastníků. Stravování bude zajištěno formou obědů v restauraci a občerstvení během dne v galerii. Přihlášky a informace Vám poskytneme a zašleme na vyžádání galerie@kulturatisnov.cz.

Marta Sylvestrová

Foto: ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: