ŽEN JE STÁLE VÍC  – TÉ NEJSTARŠÍ BUDE LETOS 101 LET

ŽEN JE STÁLE VÍC – TÉ NEJSTARŠÍ BUDE LETOS 101 LET

Průměrný věk Tišnovana (včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov) byl na počátku letošního roku 41,16 let. V „nejmladší“ místní části, v Pejškově, dosáhl průměrný věk obyvatele 33,26 let, naopak v „nejstarší“ místní části, v Hájku, pak 44,85 let.            

Nejstarší občance bude letos 101 let, 11 občanů je narozených v rozmezí let 1919 až 1923.

V roce 2017 se ve správním obvodu matričního úřadu Tišnov uskutečnilo 88 sňatků, z toho bylo 61 sňatků občanských a 27 církevních.

Mezi stálé obyvatele města loni přibylo 150 novorozených dětí, oproti tomu zemřelo 111 občanů Tišnova.            

Zajímavá jsou také čísla spojená s migrací obyvatel. Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 276 lidí, zatímco 282 občanů se odstěhovalo jinam. V rámci města pak změnilo během roku 2017 adresu trvalého pobytu 207 občanů.

V Tišnově tak k 31. prosinci 2017 žilo 9 289 obyvatel, z toho 169 cizinců.

Žen žije v Tišnově stále více než mužů – k uváděnému datu jich bylo o 12,6 % více.

 

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Foto: ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: