ZÁMĚR PRONÁJMU HOTELU KVĚTNICE

ZÁMĚR PRONÁJMU HOTELU KVĚTNICE

Město Tišnov vyhlašuje záměr pronájmu Hotelu Květnice, nám. Míru 120, v Tišnově, který je součástí pozemku parc. č. st. 90 v k. ú. Tišnov.

Rozsahem pronájmu jsou veškeré prostory hotelu (tj. mimo Turistické informační centrum). Jedná se o čtyřpodlažní budovu s půdním prostorem. Podzemní patro slouží jako zázemí pro skladovací prostory a technické vybavení budovy. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace, kuchyně se skladovacími prostory, recepce, vinárna a salonek. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro ubytování hotelových hostů – kapacita cca 50 lůžek vč. sociálního zařízení na každém pokoji.

Účelem pronájmu je poskytování ubytovacích služeb, provozování hostinských, případně doplňkových služeb souvisejících s hostinskými a ubytovacími službami. Z celkového počtu 22 pokojů jich bude minimálně 11 sloužit pro potřeby krátkodobého přechodného ubytování.

Podmínkou pronájmu je závazek v provedení investice v předpokládané výši 8 milionů Kč. Investice se týká interiéru hotelu a nájemce se ji zavazuje provést do 12 měsíců od uzavření nájemní smlouvy. Zůstává majetkem města a bude nájemci kompenzována odečtem z nájemného.

Nájemní smlouva bude uzavřena s minimální dobou trvání 15 let s opcí pět let. Nájemce je povinen zahájit provoz restaurace a ubytovacích služeb nejpozději od 15. 9. 2018.

K záměru lze podat nabídku do 7. 3. 2018 do 14.00.

Bližší informace naleznete na úřední desce Městského úřadu Tišnov nebo u referentky Odboru správy majetku a komunálních služeb Městského úřadu Tišnov, u paní Bc. Lenky Žaloudkové, e-mail: lenka.zaloudkova@tisnov.cz nebo tel. 549 439 852.

Lenka Žaloudková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: