Plán oprav místních komunikací na rok 2018

Plán oprav místních komunikací na rok 2018

Vážení spoluobčané, toto číslo Tišnovských novin je věnováno dopravě a bezpečnosti. Proto mi dovolte, abych Vám stručně představila plán oprav komunikací v našem městě v roce 2018. Stejně jako loni i letos budeme pokračovat v opravách chodníků a vozovek, aby se nám po nich lépe šlapalo a jezdilo. V jarních měsících bychom rádi začali s opravou chodníků, a to v ulicích Osvobození, Nádražní (u Penny Marketu), U Svratky a v ulici Bezručově. Co se týče vozovek, chystáme se, podobně jako vloni, na jejich opravu pokládkou mikrokoberců. Ty jsou využívány zejména pro souvislé údržbové práce, které slouží k obnově nebo zlepšení původních vlastností obrusné vrstvy vozovky. Tyto mikrokoberce jsou vhodné pro opravy, údržbu a prodloužení životnosti vozovek tam, kde se vyskytuje koroze, dále i pro místa se zvýšeným otěrem, s jemnými nepravidelnými trhlinami nebo s vysokou hlučností. Proto jsme do plánu oprav touto metodou zahrnuli část komunikace v ulici Halasova a Mánesova, dále na ulici Hřbitovní a další úsek na ulici Drbalova.

Renata Korčeková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: