MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLED

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLED

Mezi obyvateli města se občas hovoří o městském kamerovém dohledu (MKD) v Tišnově, ale většina občanů jej, pokud nás z nějakého důvodu nenavštívila na služebně městské policie, neviděla a nic o něm neví. Z tohoto důvodu bychom vám tímto chtěli městský kamerový dohled přiblížit.

Do roku 2016 disponovala kamerovým dohledem v Tišnově pouze Policie ČR, neboť v době, kdy byl systém budován, nepůsobila ve městě městská policie, která by jej spravovala. Systém obsahoval šest kamerových bodů tvořených analogovými kamerami, dnes již cca dvanáct let starými. Za celé období se neinvestovalo do rozšíření ani do zásadní údržby systému. Z těchto šesti kamer jsou dnes některé nefunkční a téměř s jistotou lze očekávat postupný výpadek všech zastaralých analogových přístrojů. V následujících dnech proběhne jejich výměna za moderní digitální kamery s IP technologií. Vzhledem k tomu, že Městská policie Tišnov rozšířila pracovní dobu téměř na celý týden, byl přenos z těchto kamer od druhé poloviny loňského roku převeden pod správu městské policie.

Dnes MKD disponuje celkem dvaceti čtyřmi kamerovými body, které monitorují místa vyhodnocená jako riziková. Postupně, jak se vyvíjí výstavba a rekonstrukce veřejně přístupných a prospěšných objektů, bude systém s ohledem na bezpečnostní rizika rozšiřován.

Příkladem uvádím několik míst, která jsou dnes monitorována:

  • areál nového kluziště
  • prostor před OC Albert, prostor před nádražím a kruhový objezd v návaznosti na ul. Janáčkovu
  • náměstí Míru a náměstí Komenského včetně přechodu pro chodce před ZŠ 28. října
  • Brněnská od náměstí až po restauraci U Humpolky
  • prostor koupaliště včetně úložiště jízdních kol a pokladen
  • prostor Městského informačního centra, městské galerie aj.

Další kamerový bod je v nejbližší době plánován např. v nově budovaném Parku pod kostelem, ale i u nového hřbitova apod.

Smyslem a účelem MKD je preventivně ochraňovat majetek města a občanů před nežádoucími protiprávními jevy, v následné fázi pak identifikovat protiprávní jednání a případného pachatele. Pro provozování MKD jsou dána velice přísná pravidla ze strany orgánů dohlížejících na nakládání s osobními údaji. Žádný občan nemusí mít obavy z nezákonného „šmírování“ nebo zneužití záznamu z kamer. Pravidla jsou nastavena tak, že k záznamům má přístup pouze jediný člověk a tím je vedoucí strážník MP. Tento je současně jako jediný oprávněn poskytovat záznamy třetím osobám, a to za dodržení velice přísných podmínek. Jinak to snad ani nelze, protože za zneužití jsou stanoveny poměrně vysoké sankce a městu by při nedodržení stanovených podmínek hrozila mnohamilionová pokuta. Díky MKD bylo již možno využít záznamy z kamer k pátrání po osobách podezřelých z loupežných přepadení, krádeží kol, vozidel a v neposlední řadě k objasnění dopravních nehod aj.

Městská policie nabízí zájemcům seznámení s MKD formou návštěvy na služebně MP.

Jiří Sokol, Městská policie Tišnov

Foto: Roman Skřepek

 

Další článek:
Předchozí článek: