Jak trávili advent senioři v Centru sociálních služeb

Jak trávili advent senioři v Centru sociálních služeb

Podobně jako v předchozích letech i v roce 2017 jsme v Centru sociálních služeb Tišnov pořádali před vánočními svátky řadu akcí, kterými si senioři mohli zpříjemnit adventní dobu.

Předvánoční přípravy začaly vánoční dílnou, kde si zájemci mohli společně vyrobit různé dekorace. Některé vánoční aranže se potom použily na výzdobu centra, jiné byly k vidění na Adventním jarmarku na tišnovském náměstí nebo na vánoční výstavě v našem centru. Zde bylo možné zhlédnout mnoho krásných vánočních výrobků našich seniorů a premiérově i betlémy pana Zdeňka Jílka. Díky jeho pozvání byl uskutečněn i poslední výlet roku 2017, a to na výstavu Betlémy od Předklášteří po Mexiko v prostorách obecního úřadu v Předklášteří. Za všechny spokojené účastníky píše paní Jiřina Frýbová: „Krásné odpoledne nám bylo zpříjemněno milým přijetím, výkladem, svařákem s koláčkem nabídnutým panem Zdeňkem Jílkem. Stačili jsme si prohlédnout i pěknou výstavu Klubu přátel fotografie Tišnov a odměnili se dobrou kávou se zákuskem v cukrárně v Tišnově.“

K adventu na CSS neodmyslitelně patří také zdobení perníčků s Alenou Smejkalovou, poslechový pořad pana Ing. Václava Seyferta nebo zakončení plavecké sezóny ve Wellness Kuřim.

Tradiční je také Mikulášská zábava, která se letos vydařila k velké spokojenosti všech. Jídelna byla zcela zaplněná, Malá kapela výborná, dobrá nálada zavládla u všech přítomných. Spolu s čertem a andělem přišel důstojný Mikuláš, promluvil k přítomným a rozdal dárky. Tančilo se a zpívalo až do večera.

Další předvánoční tradicí je vystoupení pana Jiřího Helána. Za doprovodu Rosti Komosného zazpíval známé lidové a vánoční melodie. Tentokrát nezůstalo jen u poslechu, ale pan Helán postupně provedl všechny ženy v dosahu. Při některých písních se sál jídelny takřka změnil v taneční parket.

Posledním pořadem před vánočními svátky bylo taneční vystoupení dětí z dětského domova a vystoupení pěveckého souboru seniorů, kteří za klavírního doprovodu pana Františka Kratochvíla zazpívali několik koled.

Doufám, že si každý senior mohl vybrat předvánoční program podle svého zájmu a že všichni naši klienti byli spokojeni.

Fotografie ze všech akcí, které se v Centru sociálních služeb Tišnov konají, najdete ve fotogalerii na našich nových webových stránkách http://css-tisnov.cz/.

Těšíme se na Vás na našich akcích i v roce 2018, do kterého Vám přejeme mnoho zdraví, radosti a pohody.

Jana Wildová s použitím příspěvků Ludmily Cvrkalové a Ing. Jiřiny Frýbové

Foto: Jana Wildová

Další článek:
Předchozí článek: