Vánoční tradice

Vánoční tradice

Když se přiblížil adventní čas, začali jsme jako každý rok sestavovat program vánoční besídky. Nacvičování písniček, koled, básniček i vánočních říkadel zabralo všechen čas v hudebních výchovách.

Děvčata i chlapci z naší školy s podporou studentů SŠ obor ošetřovatel/ka se naučili texty písní i básní a pohybové prvky do písniček.

Z repertoáru koled jsme vybrali: Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce valaši, Hle, hle támhle v Betlémě.

Přidali jsme i populární a dnes již velmi známé písně: Rolničky, Bílý vánoční slon a Hříbě s rolničkou. Z novějších jsme do programu zařadili Vánoční, Kolik je na světě, Vánoční přání a velmi se líbila píseň Jaroslava Uhlíře napsaná pro Annu K. – Prokřehlá. Celé vystoupení bylo protkáno zimními a vánočními básněmi.

S vánočním programem jsme vystupovali v Domově sv. Alžběty na Žernůvce a druhý den v Domově pro seniory v Předklášteří. Završením usilovného nacvičování bylo nejtěžší vystoupení, a to ve vyzdobené jídelně školy pro rodiče, kamarády a spolužáky. I když tréma byla obrovská, pokaždé jsme sklidili bouřlivý potlesk. Ten a úsměvy v očích jsou ostatně jedinou odměnou za tvrdou práci.

Každoročně se snažíme v hodinách pracovního vyučování vytvořit drobné vánoční dárečky pro seniory. Pečený čaj v loňském roce jim velmi chutnal, a tak jsme letos nechystali další se stejnou recepturou, ale s jinými přísadami.

Před samotným vystoupením ve škole si mohli rodiče i přátelé zakoupit keramické předměty, svíčky a další výrobky vytvořené žáky pod vedením učitelů PV.

Věříme, že až se přiblíží poslední čtvrtletí roku 2018, budeme opět s láskou a radostí připravovat další vánoční vystoupení.

Jana Bártlová

Foto: Dana Staňková

Další článek:
Předchozí článek: