Prodloužení termínu pro podání přihlášek

Prodloužení termínu pro podání přihlášek

 Město Tišnov prodlužuje termín pro podávání přihlášek na pozici Referent Odboru dopravy a živnostenský úřad, vyhlášeném dne 19. 12. 2017. Nový termín je do 5. února 2018 do 17.00 hodin.

Všechny ostatní náležitosti vyhlášení zůstávají beze změn.

 

MĚSTO TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

                                         pro obsazení pracovní pozice

              (na dobu určitou – po dobu dlouhodobé nepřítomnosti)

 Referent Odboru dopravy a živnostenský úřad

 Popis pracovní pozice:

 • Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
 • vedení stavebního řízení a dalších řízení dle stavebního řádu a kolaudací ve věcech pozemních komunikací.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání; technického nebo stavebního směru výhodou,
 • znalost zákonů ve veřejné správě výhodou (zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů),
 • znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  5.2.2018

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 5. .2018 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent ODŽÚ – NEOTEVÍRAT“

 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Další článek:
Předchozí článek: