Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

  1. září 2017 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře a v létě letošního roku:

 

Zuzana Hrdličková

Agáta Cicvárková

Václav Kluska

Oskar Peter Klanert

Berenika Motejlová

Sansón Šťastný

Samuel Šmíd

Sophia Srbová

Jakub Šavrňa

Ema Majerová

Klára Svobodová

Tobias Prášek

Filip Šmíd

Štěpánka Valová

 

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově

 

Další slavnostní obřady Vítání občánků proběhnou v listopadu 2017.

(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

 

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: