NOVÉ KOMPOSTÉRY PRO OBČANY!

NOVÉ KOMPOSTÉRY PRO OBČANY!

Již 9 let zajišťuje město Tišnov pro své občany systém třídění a sběru bioodpadu a 8 let mají občané možnost předcházet vzniku odpadu tím, že třídí a zpracovávají bioodpad v zapůjčených kompostérech a vytváří si tak vlastní kompost do svých zahrádek.

Na konci minulého roku město v rámci projektu „Předcházení vzniku bioodpadu v Tišnově“ požádalo o dotaci na pořízení nových kompostérů a úspěšně! V současné době probíhá výběr dodavatele kompostérů. Občané si budou moci vybrat ze tří velikostí kompostérů. Kompostéry budou o objemech 400, 700 a 950 litrů. Podoba kompostérů bude následně prezentována tak, aby byl zájemcům výběr usnadněn. Kompostéry jsou určeny primárně pro majitele rodinných a bytových domů se zahradou.

Zájemci o kompostér se mohou přihlásit tak, že vyplní online formulář na webu města nebo formulář vyplní přímo u Ing. Žanety Krábkové (v přízemí budovy radnice, kancelář č. 221, tel. 549 439 862).

Kompostéry budou občanům dlouhodobě zapůjčeny bezplatně. O způsobu předání kompostérů budeme informovat v příštím čísle TN, předání bude probíhat v měsíci říjnu. Kompostéry budou zájemcům dodány rozložené v krabici s přiloženým návodem, podle kterého je lze jednoduše jako stavebnici smontovat.

Do kompostéru můžete třídit nejenom bioodpad ze zahrad (trávu, zbytky rostlin, štěpku, listí, aj.), ale především bioodpad z domácností (zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, zbytky pečiva aj.)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Václav Drhlík

foto ilustrativní

 

Další článek:
Předchozí článek: