Den s radonem

Den s radonem

Ani v maturitním týdnu žáci Gymnázia Tišnov nezaháleli. Ve čtvrtek 25. května proběhla na naší škole akce Den s radonem, která byla zorganizována ve spolupráci se SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) pro zájemce z předmaturitního ročníku studia. Po teoretickém úvodu, ve kterém se studenti seznámili s účinky radonu a s problematikou měření jeho koncentrace v podloží, byl proveden odběr vzorků v okolí gymnázia. Získané vzorky následně studenti vyhodnotili pomocí dovezené měřicí aparatury. Akce vhodným způsobem doplnila výuku jaderné fyziky. Některé žáky problematika zaujala do té míry, že se rozhodli věnovat se tomuto tématu v práci SOČ a prozkoumat podloží v širším okolí naší školy.

 

Ladislav Lorenc

Foto: archiv školy

Další článek:
Předchozí článek: