Čebín Podhájí – modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody

Čebín Podhájí – modernizace úpravny vody a zvýšení kvality zdroje pitné vody

S koncem měsíce června začala modernizace úpravny vody v Čebíně. Účelem stavby je zlepšení kvality a množství podzemní vody dodávané do skupinového vodovodního řadu Tišnovsko. Tento skupinový řad zásobuje pitnou vodou obce Tišnov, Šerkovice, Lomnička, Železné, Předklášteří, Hradčany, Sentice, Čebín, Heroltice, Březina u Tišnova, Jamné, což představuje cca 13 289 obyvatel. Úpravna vody Čebín Podhájí se podílí na zásobování cca 26,5 % a zásobuje obce Čebín, Sentice, Hradčany a část Tišnova. Ve výhledu je uvažováno s posílením zásobování obcí Heroltice a Březina (3 % = 396 obyvatel) a s novým připojením stávajícího samostatného vodovodního řadu v obci Moravské Knínice (872 obyvatel) a obcí Vohančice

Pro žadatele se jedná o významný podíl. Zároveň je technologické vybavení stávající úpravny na hranici životnosti a v budoucnu by vedlo k výraznému snížení kvality pitné vody dodávané do vodovodního řadu. Důvodem pro zachování a modernizaci úpravny vody Čebín Podhájí je navíc i skutečnost růstu počtu obyvatel v území – mezi roky 2006 a 2016 se počet obyvatel v Tišnově zvýšil o 810 občanů, v Čebíně, Senticích a Hradčanech o 345 lidí.

Projekt ovlivňuje kvalitu a množství pitné vody dodávané do veřejné vodovodní sítě a zároveň zajišťuje ochranu zdroje pitné vody, neboť stávající způsob jímání pitné vody vede k zanášení samotného vrtu a jeho bezprostředního okolí. Surová voda z vrtu je upravována metodou „in situ“, jejímž cílem je snížení obsahu železa, vlivem vracení vody zpět do vrtu je vrt zanesen vysráženým železem.

Celkové náklady na stavbu činí cca 25 milionů Kč, dotace z OPŽP ČR je ve výši 15,124 milionu Kč. Máme požádáno ještě o dotaci z Jihomoravského kraje. Hlavním dodavatelem stavby je spol. VHZ-DIS s. r. o. Brno, stavba bude dokončena v květnu 2018.

 

Jan Motyčka

Foto: Igor Havlů

Další článek:
Předchozí článek: