Téma měsíce června – investiční akce města

Téma měsíce června – investiční akce města

Červnovému tématu věnujeme tři materiály, v nichž máte možnost seznámit se s jednotlivými investičními akcemi města v letošním roce. Finančně nejnáročnější vybudování parku pod kostelem bylo popsáno již před měsícem v tématu životního prostředí, takže v tomto čísle jsme se zaměřili na ty ostatní. Zmiňují se o nich jak článek Romana Skřepka, tak především rozhovor s místostarostou Karlem Součkem. A protože dvě investice se bezprostředně dotýkají i Městského kulturního střediska, dostal slovo také ředitel této příspěvkové organizace Jan Brdíčko. Přejeme příjemné počtení…

 

Nová občanská vybavenost v Tišnově

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Jaro je obdobím, kdy se naplno rozbíhá realizace investičních akcí, ale může být i časem, kdy je řada akcí po předchozí přípravě dokončena. Tišnov není v této oblasti výjimkou, a proto můžeme v těchto dnech začít užívat některé stavby, případně se v nejbližší době dočkáme jejich otevření.

Akcí, která potěší nejen cyklisty, ale i turisty využívající donedávna velmi nehezkou cestu mezi železničním přejezdem v Předklášteří a Dřevoplacem na Ostrovci, je nově vybudovaná asfaltová cyklostezka podél Svratky. Stará cesta plná děr a nerovností je již naštěstí minulostí. Přestože se jedná o cyklostezku, i nadále je zde možné potkat motorová vozidla, neboť cesta mj. slouží jako přístupová trasa ke garážím, do areálu Českých drah nebo do několika soukromých firem. Doporučujeme proto stále opatrnost. Stavba samotná vyšla na 1,3 milionu korun, přičemž na ni v rámci dotace přispěl i Jihomoravský kraj částkou 818 tisíc korun.

Obyvatele lokality Za Mlýnem jistě potěší i nově vybudovaný most přes potok Závistka, který tak doplnil již vloni dokončenou rekonstrukci kanalizace, pozemních komunikací a osvětlení. Přestože most i nadále neumožní obousměrný provoz vozidel, bude nově doplněn chodníkem pro bezpečný pohyb chodců. Vzhledem k intenzitě provozu v této lokalitě se jeví jednosměrný provoz jako naprosto adekvátní a postačující. Most bude navíc schopen lépe čelit i případnému zvýšenému průtoku vody, jako naprosto zásadní se jeví i zvýšení jeho nosnosti a bezpečnosti. Celkové náklady dosáhly 4 milionů korun.

Po novém mostě se dostanete také k areálu tišnovského koupaliště, které prochází již od zimních měsíců další fází plánované rekonstrukce. Návštěvníci letos dostanou možnost zakoupit si občerstvení ve zrekonstruovaném bufetu. Kromě naprosto zásadního zlepšení hygienických podmínek pro skladování, přípravu a výdej stravy jsou prostory nově i lépe přizpůsobeny zaměstnancům a např. jídlo si již nebudete muset vyzvedávat ve dveřích do provozovny, ale v samostatném okénku s výdejním pultem. V objektu byly zbudovány nejen kuchyně, sklady a nezbytné sociální zázemí pro personál, ale např. i vzduchotechnika, rozvody kanalizace, vody a elektřiny, doplněny byly chladicí boxy a některé další vybavení. Část vybavení však zůstává i do budoucna vlastnictvím nájemců.

Dalším podstatným zlepšením kultury na koupališti je vybudování již dlouho očekávaného dětského bazénu, který je právě v těchto dnech dokončován. Bazén, který bude nově rozdělen na dvě části (každá z nich bude mít jinou hloubku vody), umožní lepší využití podle věku a schopností dětí. Nový bazén bude rovněž doplněn vodními prvky, jako je např. vodní hříbek nebo vodou kropená nerezová skluzavka. Změna se projeví nejen na bezpečnějším neklouzavém povrchu, ale i na okolí bazénu, který bude splňovat bezpečnostní standardy. Kolem bazénu vznikl také nový trávník a přístupový chodník.

Posledním vylepšením na koupališti prošla i sportovní část vedle hlavní budovy. Současné hřiště na beachvolejbal a pétanque doplní i nová hrací plocha pro nohejbal. Ta vznikla z velké části svépomocí zaměstnanců koupaliště, tedy s minimálními náklady, za což jim patří velké poděkování. Dopad pro sportovní využití však je poměrně značný, neboť tím nabízíme návštěvníkům další aktivitu, po které byla v minulosti poptávka, a navíc jsme zkultivovali dříve zanedbané a nevyužité prostory. Celkové náklady na rekonstrukci koupaliště letos dosáhly 7,2 milionu korun.

Na návštěvníky se těšíme i na novém multifunkčním hřišti za starou budovou školy na ulici Riegrova. I toto sportoviště prošlo celkovou rekonstrukcí (povrch i oplocení) v hodnotě 1,2 milionu korun. Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo na tomto hřišti ve večerních a nočních hodinách k některým nežádoucím jevům, které měly se sportem jen pramálo společného, bylo rozhodnuto toto hřiště zpřístupnit denně v rozmezí 6.30 až 20.30 hod.

Zatím poslední dokončenou stavbou je nově vzniklá tzv. pumptracková dráha, která se nachází vedle cyklostezky u nového hřbitova v Tišnově. Nová trať, která by měla uspokojit nejen děti, ale díky své velikosti i příznivce terénní jízdy na kole z řad mládeže nebo dospělých, vzniká v těchto dnech podél cyklostezky směrem na obec Železné. Oficiální zahájení provozu je plánováno na 28. května 2017 v rámci 9. ročníku Memoriálu Ivo Medka. Dráha vznikla v rekordním čase a z rozpočtu města bylo na její vybudování vyčleněno 600 tisíc korun.

O dalších dokončených investičních akcích budeme i nadále informovat na webových stránkách města, na Facebooku nebo v některém z dalších čísel Tišnovských novin.

 

O Jamborově domě a informačním centru

Václav Seyfert, redaktor TN

Mezi investičními akcemi města jsou v tomto roce i dvě, které se bezprostředně dotýkají Městského kulturního střediska. Jedná se o vybudování nového centra služeb pro turisty v prostorách bývalého bufetu v suterénu hotelu Květnice (TIC) a o rekonstrukci galerie Jamborův dům. O obou jsme si povídali s ředitelem MěKS Mgr. Janem Brdíčkem.

Začněme turistickým centrem. Kromě polohy v samotném středu města budou jistě další předností nového TIC větší prostory oproti těm stávajícím. Logicky se tedy nabízí otázka, zda tu bude MěKS nabízet i nějaké nové služby kromě již zavedených…

Oproti stávající nabídce rozšíří informační centrum své služby o možnost úschovy zavazadel a jízdních kol. Vzhledem k větším prostorám bude nové „íčko“ skýtat turistům i pohodlnější zázemí pro odpočinek. Novou službou, kterou – věřím – uvítají všichni Tišnované a stejně tak i turisté, budou veřejné toalety, jež budou ve správě Městského kulturního střediska.

Turistické a informační centrum tedy uvolní svoji dosavadní místnost v Jamborově domě. Jak bude po jeho přestěhování tento prostor využit?

Prostor původního informačního centra na Brněnské ulici bude využit pro potřeby zázemí knihovny, která toto byť malé rozšíření rozhodně uvítá.

Zmínkou o Jamborově domě jsme se vlastně dostali už i ke stavebním úpravám v galerii. Co a proč se tu v současné době rekonstruuje?

Rekonstrukce galerie probíhá z důvodu potřeby zajistit vystavovaným dílům adekvátní technické a klimatické podmínky pro prezentaci i uskladnění. V současné době proto probíhají stavební úpravy prostoru, zpevňování stropů, bourání příček. Z hlediska statiky bylo zpevnění stropů místnosti galerie nevyhnutelné. Rekonstrukce se týká nejen prostor galerie, ale také, a to citelně, místností knihkupectví paní Raškové, která má po dobu rekonstrukce pozastavený prodej. Výsledkem bude jednoduchý čistý výstavní prostor se stabilní teplotou, prostor odpovídající současným galerijním standardům, dále nově vybudovaný depozit a zázemí pro práci kurátora a galeristy.

Ne tak dávno se rozpoutala poměrně značná diskuze o budoucnosti galerie z hlediska „soužití“ stálé expozice obrazů Josefa Jambora s obměňujícími se aktuálními výstavami. Nelze se tedy nezeptat, je-li v současnosti již rozhodnuto, jak vlastně bude budoucí provoz galerie řešen…

Od ledna roku 2018 bude upravená galerie sloužit dvěma výstavním účelům, a to jako stálá expozice děl Josefa Jambora a jako galerie současného umění. Letos sem budou po dokončení rekonstrukce nejprve přestěhována díla Josefa Jambora, jež jsou v současné době vystavena v Muzeu města Tišnova. Úvodní akcí znovuotevřené galerie bude výstava s názvem Neznámý Jambor, která se uskuteční ke 130. výročí narození Josefa Jambora. Bude prezentovat Jamborova díla z dosud opomíjené perspektivy a představí méně známou malířovu tvorbu. Kurátorkou výstavy bude PhDr. Marta Sylvestrová a bude možné ji navštívit do konce roku 2017.

 

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: