Novinky ze školy v Deblíně

Novinky ze školy v Deblíně

Férová snídaně v Deblíně

Jitka Eliášová, třídní učitelka 9. třídy

V sobotu 13. května se již počtvrté u školy v Deblíně uskutečnila Férová snídaně, letos s podtitulem Piknikuj za banány. Pořádali ji žáci deváté třídy a pro účastníky si nachystali bohaté občerstvení, povídání o fair tradu a kampani Za férové banány, která seznamuje veřejnost s podmínkami pěstování banánů a snaží se, aby byly fairtradové banány dostupné v obchodech. Nejenže si všichni zúčastnění mohli pochutnat na dobrotách z lokálních surovin nebo okusit fairtradovou kávu a čaj, ale měli možnost si také zasoutěžit a vyhrát nejrůznější fairtradové ceny. Sluníčko nám tentokrát přálo, a tak jsme strávili velmi vydařené dopoledne v okolí naší venkovní učebny.

 

Přednáška o Brazílii

Martina Laušmanová, učitelka

V pátek 5. května měli žáci druhého stupně ZŠ Deblín příležitost prožít virtuální výlet do Brazílie. Paní Kateřina Motani k nám přijela s programem Nezkrocená Brazílie a ukázala nám různé tváře této pestré země, od nebezpečného Ria s jeho divokým karnevalem až po desítky divoce žijících zvířat v brazilské přírodě. Děti ocenily krásné fotky i poutavá videa a na konci si mohly prohlédnout a vyzkoušet různé předměty, které manželé Motani z Brazílie přivezli. Nechyběla ani soutěž a soudě podle výsledků děti program pečlivě poslouchaly a dokázaly odpovědět na záludné otázky. A na závěr vlastní slova účastníků: „Byla radost paní poslouchat.“ „Dověděla jsem se hodně o brazilské přírodě.“ „Inspirovalo mě to k cestování do zahraničí.“ Co více si škola může přát než inspirovat děti k tomu, aby samy poznávaly svět kolem nás? Naší touhou a snahou je poskytnout jim dostatek impulzů k tomu, aby samy zkoumaly a poznávaly. Vždyť vzdělání je celoživotní proces, ve kterém škola hraje svoji roli jen pár let, a tak chceme víc než jen předávat informace. Chceme podnítit zájem, touhu, nabídnout možnosti, vylíčit, jak je svět zajímavým místem k poznávání, a o další vzdělávání se pak děti postarají samy.

Zájezd do Salzburgu a solných dolů Hallein

Pavlína Rohanová, učitelka

V pátek 12. května jsme se již tradičně vypravili na zahraniční poznávací cestu; tentokrát jsme zamířili do malebného Salzburgu (neboli Solnohradu). Jely s námi nejen děti druhého stupně, ale i celé rodiny s mladšími dětmi a další zájemci z veřejnosti. Přihlášení si mohli vybrat ze dvou variant zájezdu: Podrobnou prohlídku Salzburgu nebo návštěvu solných dolů v Halleinu a následnou zkrácenou prohlídku Salzburgu.

První skupina si měla možnost prohlédnout např. proslulé zahrady Mirabellgarten se zámkem Mirabell, náměstí Residentplatz s dvorskou kašnou a arcibiskupskou rezidencí, dóm zasvěcený sv. Rupertovi, Mozartovo náměstí s pomníkem W. A. Mozarta atd. Prošli se po Getreidegasse (Obilné ulici) – významném památkovém celku; zde leží dům, kde se narodil významný hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart.

Druhá skupina pokračovala cca 30 minut autobusem do solných dolů u městečka Hallein. Po oblečení vypůjčených bílých kabátků a hnědých nebo modrých pracovních kalhot skupinka vyrazila na prohlídku. Ta začínala krátkou, ale velmi fascinující jízdou důlním vláčkem. V rámci prohlídky se návštěvníci projeli po důlních skluzavkách, což byl pro mnohé velký zážitek. Celá výstavní expozice návštěvníky seznámila s historií těchto solných dolů, a to velmi interaktivní formou. Poté se všichni přesunuli důlním vláčkem opět na denní světlo, kde prohlídka skončila. Po zakoupení hezkých upomínkových předmětů a plni zážitků účastníci zamířili autobusem také do Salzburgu, takže o nejdůležitější pamětihodnosti tohoto nádherného města nebyli ochuzeni.

Věříme, že se Vám s námi zájezd líbil a i příští rok se s námi vydáte poznávat nová, zajímavá místa.

 

Foto: Jitka Eliášová

Další článek:
Předchozí článek: