Pohádkové nocování

Pohádkové nocování

Dětské oddělení Městské knihovny Tišnov se tradičně zapojilo do 17. ročníku projektu na podporu dětského čtenářství Noci s Andersenem. Účast na dobrodružné noci si vybojovalo šestnáct odhodlaných dětí dobře vyplněným testem, pěkným obrázkem a aktivním čtenářstvím. Čekala je noc plná tajemství, záhad a snění, která odstartovala ve večerních hodinách 31. března.

Program jsme zahájili v zahradě, kde jsme se setkali se záhadným čarodějem, který chtěl získat průvodní list do země Andersenie. Během chviličky se před zraky dětí odehrál šermířský zápas mezi přicházejícími posly a kouzelníkem. Nebezpečí pominulo a překvapené děti si vyslechly poselství. Podle pokynů vykročily na neznámou cestu, aby se samy staly pohádkovými hrdiny. Vyhledaly vílu Kopretinku, která je pak celým večerem provázela. Předala jim mapu, s jejíž pomocí odhalily tajemná místa se vzkazy. Společně hledaly hrady, aby našly pět otázek a správně odpověděly, statečně vycházely do tmy, aby přinesly poklad, navlékaly korálkový náhrdelník, aby složily tajenku, chránily kamaráda, který sám přinesl z noci poslední vzkaz. Za svoji odvahu i důvtip byly náležitě odměněny a chvíli před půlnocí se setkaly s pohádkářem. Co se odehrávalo v jejich představách, když naslouchaly vyprávění Andersena o vzdálené době, ve které prožíval své dětství i psaní pohádek, se nedozvíme. Vše si odnášely do svého světa plného fantazie, v němž nadlouho zůstanou uložené i vzpomínky na právě proběhnutou pohádkovou noc.

 

Marie Šikolová, knihovnice dětského oddělení

Foto: archiv knihovny

Další článek:
Předchozí článek: