Květnové kalendárium Tišnovska

Květnové kalendárium Tišnovska

4. KVĚTNA

PŘED 510 LETY

4. května 1507 vydala kancelář krále Vladislava II. Jagellonského novou listinu stvrzující možnost občanů Tišnova odkázat svoje majetky komukoliv, ovšem při splnění povinnosti odvádět za toto privilegium klášteru finanční a naturální dávku. Od někdejší „odúmrtě“, kdy majetky měšťanů zemřelých bez přímých dědiců přecházely automaticky na vrchnost, sice osvobodil Tišnovské po jednání s abatyší Markétou již 5. listopadu 1498 Vilém z Pernštejna (a král tuto dohodu 11. prosince téhož roku potvrdil), ale formulace příslušného ujednání byla natolik nejasná, že musela být o necelých devět let později koncipována znovu a přesněji.

 

4. KVĚTNA

PŘED 20 LETY

Ve čtvrtek 8. května 1997 navštívil Tišnov válečný letec Armando Carlino, člen posádky amerického letounu, který byl koncem 2. světové války nedaleko odtud sestřelen a poté se po navedení pilotem a parašutistickém seskoku jednotlivých vojáků zřítil na okraji Tišnova. O den později se pak vzácný host společně s tehdejším starostou města Ing. Petrem Fruhwirtem, hlavním iniciátorem akce Karlem Krejčím a leteckým přidělencem velvyslanectví USA v Praze plukovníkem Davidem Partem zúčastnil odhalení památníku americkým letcům na Olbrachtově ulici. Slavnostní program byl uzavřen přehlídkou letecké akrobacie.

 

9. KVĚTNA

PŘED 60 LETY

Ve čtvrtek 9. května 1957 vznikl v Tišnově klub důchodců. Byl umístěn v domě Na Slovanech, kde stávala tzv. Ebnerova hospoda (většina zdejších jej bude znát nejspíš jako Smíškův dům na Jungmannově ulici). Při klubu působil pěvecký kroužek, pořádaly se v něm přednášky a besedy, později tu byla i možnost společenských her, četby knih a časopisů či sledování televizního vysílání.

 

10. KVĚTNA

PŘED 130 LETY

V úterý 10. května 1887 zemřel v dnešním Istanbulu na zápal plic polský generál Marian Melchior Antoni Langiewicz, diktátor tzv. Lednového polského povstání z roku 1863. Téhož roku v dubnu byl několik týdnů internován v Tišnově ve starém mansardovém domě na Dolním rynku (dnešní Komenského náměstí). Zde přijímal i návštěvy, mimo jiné s ním poobědval tehdejší předklášterský farář, vlastenecký kněz Jan Evangelista Bílý. Poté, co byl prozrazen jeho plán na útěk, byl Langiewicz přemístěn do pevnosti v Josefově. Generálův tišnovský pobyt připomíná jeho busta v pasáži domu, kde v době svého tišnovského trestu nuceně přebýval.

 

14. KVĚTNA

PŘED 60 LETY

V úterý 14. května 1957 napsal básník Petr Bezruč dopis žákům tehdejší 8. B třídy tišnovské školy na Smíškově ulici. Tišnovské děti jej několik dnů před tím oslovily s žádostí navštívit jej v Kostelci na Hané při školním výletě. Tehdy již devadesátiletý básník jim odpověděl listem, kterým sice ze zdravotních důvodů jejich návštěvu odmítl, ale v němž zavzpomínal na Tišnov, kde „byl jako silný turista alespoň desetkrát…“

 

17. KVĚTNA

PŘED 480 LETY

17. května 1537 udělil král Ferdinand I. Tišnovu povolení konat třetí osmidenní výroční trh. Jednalo se o trh podzimní, jehož termín každoročně souvisel se svátkem sv. Ondřeje. Společně s Tišnovem obdržely toto právo současně i Nové Město na Moravě a Jimramov v rámci plánovitého posilování ekonomiky městských obcí na pernštejnských statcích. První trh byl Tišnovu povolen králem Václavem IV. již v červenci 1416, někdy mezi lety 1453 a 1523 město obdrželo privilegium na konání druhého výročního trhu, který se konal vždy na jaře po 1. květnu.

 

17. KVĚTNA

PŘED 10 LETY

V neděli 20. května 2007 se konal 1. ročník cyklistického Memoriálu Ivo Medka, pořádaného na památku zesnulého vedoucího živnostenského odboru městského úřadu, který se zasloužil o vytvoření Generelu cyklistické dopravy v Tišnově a o propojení cyklotras se sousedními mikroregiony. Současně byla otevřena nová cyklostezka z Tišnova do Železného, pojmenovaná jeho jménem. Jízdu čestných hostů odstartoval nejlepší český cyklista posledních let Ján Svorada.

 

23. KVĚTNA

PŘED 110 LETY

Ve čtvrtek 23. května 1907 se v Neštědicích u Ústí nad Labem narodil učitel, sportovec a výtvarník Karel Formánek. Do Tišnova se přistěhoval v roce 1920, studoval na Škole uměleckých řemesel a později i na Pedagogické fakultě v Brně. Celý život se věnoval především grafice a akvarelu, jeho kresby, zachycující mnohá dnes již zmizelá místa našeho města, zdobí i tišnovskou kroniku. Byl jedním ze zakládajících členů tišnovského Klubu přátel výtvarného umění. Zemřel 14. října 1992 a je po něm pojmenována jedna z ulic v oblasti Na Honech.

 

26. KVĚTNA

PŘED 50 LETY

V pátek 26. května 1967 byl zahájen 1. ročník mezinárodních muškařských závodů. Konal se na řece Svratce v okolí Doubravníka, jeho pořadatelem byla tišnovská organizace Moravského rybářského svazu za vedení Miroslava Plašila a Václava Vlka. Prvním vítězem se stal Jiří Hořejší z Prahy a ze závodu se postupně stala každoroční tradice. Prvenství se časem dočkali i tišnovští rybáři, například Milan Jeřábek (1971), Milan Vitlich (1973), Jaroslav Dvořák (1981) nebo František Florián (2002). Závody se pod názvy Svratecký pstruh a Svratecký lipan konají dosud, v posledních létech obvykle v měsíci září.

 

28. KVĚTNA

PŘED 45 LETY

V neděli 28. května 1972 byla na Květnici objevena jeskyně, která byla později pojmenována na počest objevitele slovenské Demänovské jeskyně, dlouholetého tišnovského občana Aloise Krále. Pes místního myslivce Jaroslava Bárty zmizel během procházky po Květnici v noře při pronásledování jezevce, a když byl po mnohahodinových záchranných pracích z tohoto místa vysvobozen, ukázalo se, že domnělá nora je vlastně vchod do poměrně rozlehlé jeskyně vyzdobené krápníky, jezírky a dalšími krasovými útvary. V následujících létech probíhaly v jeskyni další průzkumy a byly objeveny mnohé nové prostory. Dnes měří Králova jeskyně asi osm set metrů, její výškový rozdíl činí kolem 55 metrů.

 

Václav Seyfert, redaktor TN

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: