Z poradny: Novela insolvenčního zákona

Z poradny: Novela insolvenčního zákona

Dne 14. února 2017 podepsal prezident České republiky rozsáhlou novelu insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění hned několik oblastí insolvenčního řízení, včetně problematiky oddlužení. Protože se v naší poradně pravidelně potkáváme s klienty, kteří se dostali z různých příčin do dluhových pastí a řeší aktuální problémy s exekucemi či oddlužením, a protože změny v oblasti insolvenčního řízení začnou ovlivňovat průběh insolvencí zřejmě už od 1. července 2017, vybrali jsme pro Vás tu nejpodstatnější. Co především vítáme, je to, že novela se snaží omezit podvodné společnosti, které se zabývají oddlužením a profitují z nezáviděníhodné situace dlužníka. Dále se zabývá vyloučením šikanózních insolvenčních návrhů a celkovým zprůhledněním insolvenčního řízení.

V současné době naše poradna zpracovává až jeden návrh na povolení oddlužení týdně. Podle současné úpravy si návrh na povolení oddlužení může klient (fyzická osoba – nepodnikatel) zpracovat i sám. Vzhledem k tomu, že ne všechny návrhy byly takto zpracovány kvalitně, od účinnosti novely bude povinností dlužníka pověřit zpracováním návrhu advokáta (notáře, insolvenčního správce) nebo tzv. akreditovanou osobu mající zvláštní povolení Ministerstva spravedlnosti. Zpracuje-li návrh advokát, insolvenční správce či notář, náleží takové osobě odměna ve výši 4 000 Kč (6 000 Kč, jde-li o oddlužení manželů). Učiní-li takové úkony akreditovaná osoba, žádná odměna jí nenáleží. Naše poradna je rozhodnuta tuto akreditaci získat a i nadále klientům při zpracování návrhu na povolení oddlužení bezplatně pomáhat.

Dluhy a problémy s nimi spojené Vám nepřejeme. Pokud už Vás ale tyto potíže trápí, překonejte ostych a objednejte se bezplatně a anonymně k nám do poradny. Rádi Vám pomůžeme.

Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 731 453 275, e-mailem na poradna@tisnov.charita.cz, dopisem či osobně na adrese: Poradna Porta Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov 666 01. Naše otvírací doba je každé pondělí od 7.30 do 17.00, úterý od 9.00 do 11.30 a ve středu od 7.30 do 16.00.

 

Petra Burianová, Poradna Porta Tišnov

Foto ilustrační

 

 

Další článek:
Předchozí článek: