Průběh projektu Vestavba učeben v ZŠ nám. 28. října

Průběh projektu Vestavba učeben v ZŠ nám. 28. října

Tento projekt byl zahájen v září roku 2016 a představuje vestavbu šesti učeben s komplexním zázemím v půdním prostoru pavilonu č. 8 s plánovanou kapacitou 180 dětí. Součástí projektu je i veškeré vybavení učeben, družin, kabinetů a šaten. Jeho celkové náklady jsou plánovány ve výši 14 milionů korun, z toho 9,5 milionu korun tvoří dotace z Ministerstva financí.

V zimních měsících byly uskutečněny všechny hrubé stavební práce jako např. výstavba příček, izolace, stavba nového schodiště, elektroinstalační a topenářské práce. Před několika dny došlo k vylití podlah, nyní jsou prováděny sádrokartonářské práce. Všechny činnosti zatím probíhají v dohodnutých termínech. Školáci i pedagogové se mohou již brzo těšit na nové prostory.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: