Činnost Pobočného spolku diabetiků v Tišnově

Činnost Pobočného spolku diabetiků v Tišnově

Ve svazu diabetiků – Pobočném spolku diabetiků v Tišnově se scházejí nejen všichni z Tišnova a okolí, kdo jsou postiženi touto civilizační chorobou, ale i senioři. Aktivity členů Pobočného spolku diabetiků v Tišnově jsou zaměřeny na příkladnou starost o zlepšení jejich zdravotního stavu. Během celého roku jsou v hojném počtu navštěvovány členské schůze spolku, kde jsou přítomní prostřednictvím odborných přednášek lékařů a zdravotních sester seznamováni s moderními metodami léčby diabetu všech stupňů a s doporučeními životního stylu a správné životosprávy pro omezení nástrah nemoci. Tyto edukační besedy mají velký ohlas. Všechny, které PS diabetiků v Tišnově pořádá, jsou oznamovány veřejnosti a mohou je navštěvovat i nečlenové naší organizace.

Činnosti PS diabetiků Tišnov směřují k potlačení negativních aspektů nemoci. Jsou to rekondiční pobyty, prezentace správné životosprávy a především pohybová aktivita. Cvičení pro diabetiky a seniory se konají pod vedením akreditované a oblíbené cvičitelky paní Marty Skoumalové po celý rok, pravidelně každý čtvrtek od 9.00 dopoledne v sále MěKS v Tišnově a účast na nich je vždy vysoká. V kolektivu cvičenců vládne příjemná pohoda a velice přátelské vztahy.

Všechna činnost PS diabetiků přispívá k dobré kompenzaci diabetu. Do řad svých členů zveme stále všechny diabetiky a seniory, kteří si chtějí udržet čilost a dobrou kondici do vysokého věku.

Na aktivity PS diabetiků v Tišnově finančně přispívá městský úřad v Tišnově i okolní obecní úřady, za což jim patří vřelé poděkování.

 

Jarmila Matulková, předsedkyně PS diabetiků Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: