Vracejí se stěhovaví ptáci

Vracejí se stěhovaví ptáci

Během března a dubna se do naší přírody navracejí tisíce stěhovavých ptáků, poslů jara. Ačkoli první skřivani a špačci přilétají při dobrých klimatických podmínkách již koncem února, teprve v březnu, častěji však až v dubnu, se vracejí ptáci z dalekých končin Afriky, Asie nebo jižní Evropy, například čápi bílí a černí nebo všem dobře známé vlaštovky a jiřičky. Jako poslední přiletí koncem dubna a v průběhu května kukačky a rorýsi. To už je jaro v plném proudu a někteří ptáci, třeba kosi, už vyvádějí svá mláďata. Vedle známých druhů se do svých hnízdišť vrací i rehek zahradní a jeho nenápadně zbarvený příbuzný rehek domácí, opeřenci z řádu pěvců. Známe je většinou pod lidovými názvy „kominíček“, „čermáček“ nebo „uhelníček“.

Rehci zimují v severní Africe nebo na jihu Evropy a k nám přilétají nejdříve v polovině či koncem dubna. Ozývají se melodickým a zvonivým zpěvem, zakončeným trylkem. Sameček rehka zahradního je ve svatebním šatě jedním z nejkrásněji zbarvených pěvců. Samička je nenápadná, svrchu jednobarevně šedohnědá, na spodku světlejší, její kostřec a ocas mají barvu rezavou. Svým vzhledem se podobá samičce rehka domácího.

Rehci zahradní obývají převážně řídké listnaté nebo smíšené porosty a velmi často se usadí i v blízkosti lidských sídel – v parcích, zahradách, sadech či starých alejích. Hnízdo si staví v dutinách a polodutinách stromů, mnohdy najdou zalíbení i ve vhodných ptačích budkách. Hnízdí zpravidla jednou do roka, ale v klimaticky příznivém roce někdy i dvakrát. Na pěti až sedmi vejcích sedí pouze samička po dobu 12 až 14 dní. Mláďata krmí oba rodiče, převážně hmyzem. Po vyvedení z hnízda jsou mláďata krmena ještě přibližně dva týdny. Rehci obratně loví létající hmyz, na který číhají na vyvýšených místech. Jídelníček si vylepšují i pavouky, drobnými měkkýši, housenkami a podobnými bezobratlými živočichy. Koncem léta a na podzim, kdy hmyzu ubývá, se přikrmují také malými plody a semínky. Do hnízd rehků kladou s oblibou svá vajíčka kukačky. Rehci jsou však spolehliví rodiče, a tak většinou nepoměrně větší kukaččí mládě vyvedou.

Koncem září a během října se tito malí užiteční opeřenci vydají na dalekou cestu do svých jižních zimovišť.

Bohumil Kabeš

Foto: Sameček rehka zahradního. Bohumil Kabeš

Další článek:
Předchozí článek: